The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
נגד מידיאס

EnglishHebrew
by דמוסתנס .

Bibliographic information

Titleנגד מידיאס
Authorדמוסתנס .
Editorדבורה גילולה
PublisherThe Hebrew University Magnes Press
Publication Date2007
Subjectלימודים קלאסיים
Pages132


Description 

דמוסתנס, הנואם הדגול, התנדב לממן את הוצאותיה של מקהלת גברים לחגיגה העירונית הגדולה לכבוד דיוניסוס שנערכה באתונה באביב שנת 348 לפסה"נ. הוא הכין לחברי המקהלה וגם לעצמו תלבושות מפוארות שזורות בחוטי זהב וכתרי זהב. גאה צעד בתהלוכה ונכנס לתאטרון, והנה ניגש אליו יריבו מידיאס, ולעיני כל הצופים, אזרחים ונוכרים כאחד, הלם בו באגרופיו וסטר לו על פניו. על אלימות כזו ברשות רבים לא היה אפשר לעבור לסדר היום. דמוסתנס לא השיב למידיאס מכה תחת מכה כי לא רצה לפגוע בחגיגה ובמופעים שהוצגו בה, ובמיוחד במופע של להקתו. אולם בתום החגיגה תבע את מידיאס לפני אספת העם על האלימות כלפיו ועל הפגיעה בחגיגה. אסםת העם הרשיעה את מידיאס. פרופסור דבורה גילולה היא פרופסור בגמלאות באוניברסיטה העברית בירושלים, חוקרת לימודים קלאסיים ותולדות התאטרוןAbout the Author 

דמוסתנס . ---

דמוסתנס (384 לפנה"ס - 322 לפנה"ס) היה מדינאי אתונאי שחי במאה הרביעית לפני הספירה, ונחשב לנואם דגול ודמגוג, ומני אז לשם נרדף לנואם חוצב להבות. סיפור חייו מתחיל דווקא בעובדה שהוא היה מגמגם מילדות, ולשם התגברות על מומו זה היה הולך לחוף הים, שם חלוקי אבנים בפיו, ולקול רעש הגלים מנסה לתרגל עצמו בנשיאת נאומים. בתחילה, כשרכש מיומנות בתורת הנאום, ייצג את אזרחי אתונה אשר הגישו תביעות לשלטונות בענייניהם. לאחר מכן החל לנצל את יכולת הדיבור שלו ברמה הפוליטית, כשנאם באסיפות עם נגד הממשל אותו ייצג המלך פיליפוס השני. הוא טען ששליטי אתונה אינם ערים לסכנה לאתונה מצד מלך מוקדון פיליפוס השני, ודרש לפעול נגדו בכוח. נאומיו נגד פיליפוס כונו בשם "פיליפיקות" ומאז הפכו למושג שמציין נאומים קשים נגד אדם כלשהו. באמצעות נאומיו הצליח לבסס את מעמדו בקרב בני אתונה, וקנה לו מעמד של מנהיג. כתוצאה מעמדה זו שיכנע את האתונאים לפתוח במלחמה הרת אסון נגד פיליפוס. אחד התנאים לחוזה השלום היה הגליתו, והוא נאלץ לגלות מאתונה עד מותו של אלכסנדר מוקדון בשנת 323 לפנה"ס. הוא נטל חלק במרד נגד יורשיו המקדוניים של אלכסנדר, מרד שנכשל (ראו מלחמת לאמיה), ובעקבות זאת הוצא נגדו פסק דין מוות. משלא הצליח להמלט משליחיהם של המוקדונים, שניסו לתפוס אותו בכל מחיר, התאבד על-ידי בליעת רעל. יחודו של דמוסתנס כנואם היה בשליטתו בשפה והשימוש שעשה בטכניקות רטוריות, נתינת תחושת ספונטניות לנאומיו, וכאילו הם נובעים בקלות. הוא שילב בנאומיו סיפורים מן הווי החיים היומיומי, הביא דוגמאות היסטוריות וניסה לתת הרגשה בכנות דבריו וכי נאומיו נועדו לצורך טובת הכלל והמדינה. אוסף נאומיו שהשתמר מהווה מסמך היסטורי חשוב לתקופה בכלל ולחיים באתונה פרט.

Other related titles: The Hebrew University Magnes Press

על משלחת הכזבעל משלחת הכזב

 Special Access Code:

 Other related titles:
על משלחת הכזבעל משלחת הכזב

 Already viewed books:
נגד מידיאסנגד מידיאס


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE