The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
הרשעה עצמית במשפט העברי: ההודאה בפלילים וההפללה העצמית בהלכה היהודית

EnglishHebrew
by אהרן קירשנבאום

Bibliographic information

Titleהרשעה עצמית במשפט העברי: ההודאה בפלילים וההפללה העצמית בהלכה היהודית
Authorאהרן קירשנבאום
PublisherThe Hebrew University Magnes Press
Publication Date2004
Subjectמשפט
Pages596


Description 

אל מול כמה פרשיות של הרשעות שווא, אשר בחלקן מסתמכות על הודאות כוזבות, מתערער לאחרונה מעמדה של ההודאה כ`מלכת הראיות`. `אין אדם משים עצמו רשע` כלל תלמודי זה, השולל הודאת אדם במעשה פלילי, אין לו אח ורע בכל השיטות המשפטיות בעולם העתיק, בימי הביניים ובימינו. תורת ישראל קובעת שלא מפיו של הנאשם תצא הרשעתו. הספר מוקדש לניתוח העיקרון הזה: מקורותיו, תולדותיו, הנימוקים והסברות שמאחוריו, השלכותיו המשפטיות, החברתיות, הערכיות והדתיות והגורמים שהביאו לסטיות ממנו. המחקר מבוסס על עיון במקרא, במשנתם של התנאים, בתלמודם של האמוראים, בתורתם של ראשונים ובהערותיהם של אחרונים הכול מנקודת מבט השוואתית. באמצעות מחקר בין-תחומי של סוגיה זו במשפט העברי נגלית עמדת תורת ישראל לעומקה.About the Author 

אהרן קירשנבאום ---

אהפרופ` אמריטוס ויושב ראש לשעבר של המסלול למשפט עברי בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב, שם לימד 26 שנה. הוא הצטרף למרכז הבינתחומי בשנת 1995. לפני כן לימד תלמוד בבית המדרש לרבנים של אמריקה (מיסודו של שכטר) מ1959 עד 1969. בנוסף למשפט עברי, קירשנבאום מלמד את הפילוסופיה של המשפט, משפט רומי ובעיות דל ומדינה במדינת ישראל. דוקטורט במשפט עברי, בית המדרש לרבנים של אמריקה, 1967 דוקטורט במשפט רומי, אוניברסיטת קולומביה, 1969
 Special Access Code:

 Already viewed books:
הרשעה עצמית במשפט העברי: ההודאה בפלילים וההפללה העצמית בהלכה היהודיתהרשעה עצמית במשפט העברי: ההודאה בפלילים וההפללה העצמית בהלכה היהודית


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE