The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
בחנותו של מוכר הספרים

EnglishHebrew
by חגית כהן

Bibliographic information

Titleבחנותו של מוכר הספרים
Authorחגית כהן
PublisherThe Hebrew University Magnes Press
Publication Date2006
Subjectהיסטוריה של עם ישראל
Pages194


Description 

מה מצאו שוחרי הספרים בהיכנסם לחנויות הספרים היהודיות באודסה, בוורשה ובקרקוב בשלהי המאה התשע עשרה? מי היו האנשים שעסקו בהפצת הספרים? אילו ספרים מילאו את מדפי חנויותיהם? איזו תרבות ביקשו להציע לבאים בפתחם? הספר בחנותו של מוכר הספרים עניינו התפתחותה של תרבות יהודית מודרנית במזרח אירופה באמצעות המיקרוקוסמוס של חנות הספרים. חגית כהן משחזרת את עולמם ואת דפוסי פעילותם של מוכרי ספרים בערים שונות במזרח אירופה בעזרת תיעוד עשיר שנחשף כאן לראשונה. מוכרי הספרים חשו מחויבות עמוקה להפצת ספרות ההשכלה העברית במזרח אירופה. הם הפיצו בחנויותיהם מחקרי יהדות, ספרי מדע פופולרי ואת חידושי הבלטריסטיקה העברית. בשלהי המאה התשע עשרה חל שינוי ניכר באופיין של חנויות אלה. למורת רוחם, בניגוד להשקפת עולמם ומתוך היענות לתביעות הקהל, החלו מוכרי ספרים אלה לשווק כמויות גדלות והולכות של ספרות יידיש מקורית ומתורגמת וספרי דת. צעד אחר צעד נחשף בפנינו תהליך התגבשותה של תרבות קריאה המונית בלשון היידיש והתרחבותם של מעגלי הקוראים היהודים.About the Author 

חגית כהן ---

ד"ר חגית כהן היא מרצה להיסטוריה יהודית במחלקה להיסטוריה באוניברסיטה הפתוחה. מחקריה דנים בתרבות הקריאה והספר של יהודי מזרח אירופה בשלהי המאה התשע עשרה ובראשית המאה העשרים. באחרונה חקרה את מקומם של ספרים שנכתבו ביידיש בעולמם של יוצאי מזרח אירופה בארצות הברית בשנות ההגירה ההמונית

Other related titles: The Hebrew University Magnes Press

חיים בצוותא: הרובע היהודי של פוזנן במחצית הראשונה של המאה השבע עשרהחיים בצוותא: הרובע היהודי של פוזנן במחצית הראשונה של המאה השבע עשרה

 Special Access Code:

 Other related titles:
חיים בצוותא: הרובע היהודי של פוזנן במחצית הראשונה של המאה השבע עשרהחיים בצוותא: הרובע היהודי של פוזנן במחצית הראשונה של המאה השבע עשרה

 Already viewed books:
בחנותו של מוכר הספריםבחנותו של מוכר הספרים


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE