The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית

EnglishHebrew
by בנימין מוזס

Bibliographic information

Titleאדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית
Authorבנימין מוזס
PublisherThe Hebrew University Magnes Press
Publication Date2006
Subjectרפואה
Pages136


Description 

הרפואה ניצבת בפני אחד המשברים הקשים בתולדותיה. תשתית המקצוע יחסי האמון בין הרופא והחולה הולכת ומתערערת, ומותירה חולים כועסים ונבוכים ורופאים מתוסכלים. משבר זה מתרחש דווקא בעת שהרפואה המדעית מאפשרת לאדם לחיות חיים ארוכים פעילים ובעלי משמעות. נקודת המוצא של הספר היא כי הפתרון למשבר טמון בלב לבה של המערכת: יחסי הגומלין בין הרופא והחולה. שכן במערכת הבריאות קיים מנגנון הרסני הניזון מהניגוד החריף שבין מדע והומניזם. הפתרון שמציע המחבר למשבר מאפשר קיום משותף של מערכת מדעית המבוססת על מושג ה'אדם הממוצע' אדם חסר התכונות והפנים, ועל החולה הייחודי, המצפה שהרפואה המודרנית תסייע לו להעצים את רווחתו האישית ולממש את שאיפותיו כפרט. זהו פתרון מורכב אך בר יישום. בנימין מוזס הוא רופא, חוקר ומרצה. פעילותו המדעית והמקצועית מוקדשת בעיקרה להבנת יחסי הגומלין בין הרופא לחולה בעולם הנשלט על ידי מומחים, ולעצבם מחדש. הוא פרסם ספרים, מאמרים מדעיים ומאמרי דעות. מספריו: הרפואה המודרנית החלטות באי וודאות; רפואה בתנאי תחרות; אדם משחק אלוהים; החיים הטובים- המימד החסר ברפואה המודרנית: מחשבות של רופא ופילוסוף יחד עם הפילוסוף דוד הד. ספר זה הוא מסע אישי של המחבר להצלת חלקת האלוהים הקטנה שלו מקצוע הרפואה מפני המכבש של עולם קר ומנוכר, מסע המבקש להשיב את הרופא אל החולה הייחודי השם בו את מבטחו.About the Author 

בנימין מוזס ---

ד"ר בנימין מוזס, בעברו: רופא פנימי בכיר בבית חולים שיבא, מנהל יחידת מחקר במכון גרטנר, מנהל מדעי של המכון הלאומי לחקר מדיניות בריאות, מרצה בכיר לרפואה פנימית באוניברסיטת תל-אביב, ופרופסור חבר לאפידמיולוגיה קלינית באוניברסיטת קולומביה בניו-יורק. היום מקדיש את זמנו לטיפול בחולים מורכבים במסגרות אמבולטוריות, ולחקר עיוני של בעיות הליבה בממשק בין רפואה מדע והומניזם. האמת של הרפואה המדעית הוא ספרו השישי. ספרו הקודם, אדם חסר פנים משבר הזהות של הרפואה המודרנית, 2006, יצא לאור בהוצאת מאגנס.
Reviews 

 Special Access Code:

 Already viewed books:
אדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרניתאדם חסר פנים: משבר הזהות של הרפואה המודרנית


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE