The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
החידה מאחורי הברושים: חוות וחברות מטעים במישור החוף בתקופת המנדט

EnglishHebrew
by עירית עמית-כהן

Bibliographic information

Titleהחידה מאחורי הברושים: חוות וחברות מטעים במישור החוף בתקופת המנדט
Authorעירית עמית-כהן
PublisherThe Hebrew University Magnes Press
Publication Date2006
Subjectהסטוריה של ארץ ישראל
Pages270


Description 

עקירת הפרדסים במישור החוף חושפת בתי אבן מתפוררים, שערים חלודים, בארות ושדרות ברושים המובילות לשום מקום. בשנות העשרים והשלושים של המאה העשרים חצו את השדרות דרכים שהוליכו לטירה, לחווה חקלאית, לבתי הפועלים שעיבדו את הפרדסים. ספר זה מבקש לפענח את החידה מאחורי הברושים. המחברת פוסעת ביניהם, בוחנת את שרידיהם של חוות המטעים, את האחוזות של בעליהן ואת החברות שהקימו. הספר חושף את סיפורם של יזמים פרטיים שהגיעו לארץ ישראל בשנות העשרים והשלושים. שרידי מפעליהם הם 'שמורות זיכרון' של נוף עבר ושל תופעה כלכלית-חברתית שרווחה בארץ ישראל בתקופת המנדט, נבלעה בפרדסים שהשתרעו בשפלת החוף ונעלמה מן העין. חברות המטעים שהקימו פרחו עד תקופת המרד הערבי, לאחר מכן הואטה התפתחותן, ומלחמת העולם השנייה קרבה את קצן. המבנים שנותרו בלב הפרדסים הלכו והתפוררו, והדמויות והאירועים שנקשרו בהם נשתכחו. ואולי סיפורם ישיב להם מעט מן ההוד שליווה אותם בשעתם ויעודד את שילובם בתהליכי הפיתוח של המרחב הישראלי.About the Author 

עירית עמית-כהן ---

Reviews 

בכל הזמנה של ספר זה בפורמט מודפס מאתר הוצאת מאגנס, קבלו 20 ש"ח הנחה לקנייה הבאה שלכם באתר מאגנס. כמו כן, כל הזמנה מאתר מאגנס שתועבר לפני 31 לדצמבר תזכה בהנחה מוגדלת על כל ההזמנות לשנת 2007. פרטים באתר ההוצאה בכתובת: http://www.magnespress.co.il/website/index.asp?action=events&event_id=49
Other related titles: The Hebrew University Magnes Press

בין לאומיות לאמנותבין לאומיות לאמנות

 Special Access Code:

 Other related titles:
בין לאומיות לאמנותבין לאומיות לאמנות

 Already viewed books:
החידה מאחורי הברושים: חוות וחברות מטעים במישור החוף בתקופת המנדטהחידה מאחורי הברושים: חוות וחברות מטעים במישור החוף בתקופת המנדט


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE