The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
זיכרון בהגירה: חיילי הצבא האדום בישראל

EnglishHebrew
by סווטה רוברמן

Bibliographic information

Titleזיכרון בהגירה: חיילי הצבא האדום בישראל
Authorסווטה רוברמן
PublisherThe Hebrew University Magnes Press
Publication Date2005
Subjectסוציולוגיה, הסטו
Pages200


Description 

זיכרון בהגירה הוא סיפורם של הווטרנים חיילי הצבא האדום במלחמת העולם השנייה -- שעלו לישראל בשנות התשעים של המאה העשרים. בישראל, מדינתם החדשה, מוצאים עצמם הווטרנים בשולי החברה. הם מסרבים להשלים עם השוליות ויוצאים למאבק על שייכות ועל סטטוס חברתי. לשם כך הם מגייסים את עברם החיילי ההרואי. ותיקי המלחמה מקימים מוזיאונים ואנדרטות ומציינים את עברם באמצעות מצעדים וטקסי הנצחה. החוקרת עוקבת אחר גיבוריה בזירות זיכרון וההנצחה ומראה כיצד נבנה נרטיב השייכות שלהם לקולקטיב הלאומי הישראלי. הספר שולח מבט אל תוך חיי הקהילה הרוסית בישראל, דן בזיכרון חברתי, מעלה סוגיה היסטורית נשכחת סוגיית החיילות היהודית בגלות, ומציג תופעה שאינה מוכרת בארץ 'תרבות הווטרנים'.About the Author 

סווטה רוברמן ---


Other related titles: The Hebrew University Magnes Press

בין לאומיות לאמנותבין לאומיות לאמנות
שפת אזרח בישראלשפת אזרח בישראל
'בלי מורא בלי משוא פנים': אורי אבנרי ו'העולם הזה''בלי מורא בלי משוא פנים': אורי אבנרי ו'העולם הזה'

 Special Access Code:

 Other related titles:
בין לאומיות לאמנותבין לאומיות לאמנות
שפת אזרח בישראלשפת אזרח בישראל
'בלי מורא בלי משוא פנים': אורי אבנרי ו'העולם הזה''בלי מורא בלי משוא פנים': אורי אבנרי ו'העולם הזה'

 Already viewed books:
זיכרון בהגירה: חיילי הצבא האדום בישראלזיכרון בהגירה: חיילי הצבא האדום בישראל


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE