The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
ממשה ליהושע ומנס לטבע: ניתוח ספרותי של פרקי הכיבוש

EnglishHebrew
by אליהו עסיס

Bibliographic information

Titleממשה ליהושע ומנס לטבע: ניתוח ספרותי של פרקי הכיבוש
Authorאליהו עסיס
PublisherThe Hebrew University Magnes Press
Publication Date2005
SubjectJewish Studies
Pages261


Description 

ספר יהושע זכה להתייחסויות מקיפות של חוקרי היסטוריה, ארכאולוגיה וגאוגרפיה, אולם טרם נידונו היבטיו הרעיוניים והספרותיים. מחקר זה בא למלא את החסר. במוקדו עומד בירור האידאולוגיה המשתקפת בפרקי הכיבוש ביהושע באמצעות ניתוח ספרותי-מבני שלהם וניתוח מפורט של הסיפורים שבהם. ספר יהושע מציג שני שינויים חשובים שהתרחשו במעבר מתקופת המדבר לתקופת ההתנחלות בארץ: מותו של משה והפסקת הנסים. סיפור כיבוש הארץ מתמודד עם פירושם של השינויים האלה: האם מותו של משה מסמן סיום של תקופה ושינוי יסודי במערכת היחסים בין ה` לבין ישראל? האם הפסקת הנסים מבטאת את ניתוק הקשר שבין ה` לישראל? ואולי היא כרוכה במותו של משה? האם פירוש הדבר שה` עזב את ישראל? תשובות על השאלות הללו ימצא הקורא בחיבור שלפנינו. מן הניתוח החדשני המוצע כאן עולה כי סיפור הכיבוש בספר יהושע הוא יצירה מרתקת ומורכבת הן מבחינה פואטית הן מבחינה תאולוגית.About the Author 

אליהו עסיס ---

Reviews 

] בכל הזמנה של ספר זה בפורמט מודפס מאתר הוצאת מאגנס, קבלו 20 ש"ח הנחה לקנייה הבאה שלכם באתר מאגנס. כמו כן, כל הזמנה מאתר מאגנס שתועבר לפני 31 לדצמבר תזכה בהנחה מוגדלת על כל ההזמנות לשנת 2007. פרטים באתר ההוצאה בכתובת: http://www.magnespress.co.il/website/index.asp?action=events&event_id=49
Other related titles: The Hebrew University Magnes Press

אמונות המקרא: גבולות המהפכה המקראיתאמונות המקרא: גבולות המהפכה המקראית

 Special Access Code:

 Other related titles:
אמונות המקרא: גבולות המהפכה המקראיתאמונות המקרא: גבולות המהפכה המקראית

 Already viewed books:
ממשה ליהושע ומנס לטבע: ניתוח ספרותי של פרקי הכיבושממשה ליהושע ומנס לטבע: ניתוח ספרותי של פרקי הכיבוש


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE