The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
על המיסטריות

EnglishHebrew
by אנדוקידס

Bibliographic information

Titleעל המיסטריות
Authorאנדוקידס
Translatorדבורה גילולה
PublisherThe Hebrew University Magnes Press
Publication DateApr 2008
SubjectClassical Studies
Pages152


Description 

בבוקרו של השביעי ביוני 415 לפסה"נ התעוררו תושבי אתונה ומצאו שפסלי האל הֶרמֶס, שעמדו לפני בתים פרטיים ומקדשים, הושחתו. כל אזרח ראה את שומרו האלוהי שלפני פתח ביתו מושחת ומחולל, ובהדרגה התברר לו שהוא אינו היחיד, העיר כולה איבדה את שומרה האלוהי. החרדה הייתה רבה. האתונאים ביקשו לגלות את זהות המשחיתים והודיעו שיעניקו פרסים וגם חסינות ממשפט למודיעים מידע כלשהו על חילול קודשים. נוסף למידע על השחתת הפסלים התקבל גם מידע על חילול קודש של טקסי מיסטריות שנערכו בבתים פרטיים. השערורייה הייתה גדולה, הגדולה בתולדות אתונה. היו מאסרים, העמדות לדין, הוצאות להורג והימלטויות לגלות. אנדוקידס, שהיה אחד הנאשמים, מגולל בנאום ההגנה שנשא, הנאום על המיסטריות, את השתלשלות המאורעות ומנסה, כמובן, להוכיח את חפותו. הנאום הוא המידע החשוב ביותר על השערורייה וגם מקור חשוב למאורעות המדיניים בסופה של המאה החמשית לפסה"נ.About the Author 

אנדוקידס ---


Other related titles: The Hebrew University Magnes Press

על משלחת הכזבעל משלחת הכזב

 Special Access Code:

 Other related titles:
על משלחת הכזבעל משלחת הכזב

 Already viewed books:
על המיסטריותעל המיסטריות


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE