Bar Ilan University Press
ברוך הבא ל Bar Ilan University Press!
זקוק לעזרה עם ספרים אלקטרוניים?
קשר PublishersRow.com
לחנות ראשית הקש כאן

  Bar Ilan University Press חנות ספרים אלקטרוניים  

Contradiction and Concealment Stirah veHastara סתירה והסתרה בהגות היהודית בימי הביניים
preview of book Contradiction and Concealment Stirah veHastara סתירה והסתרה בהגות היהודית בימי הביניים
text of book Contradiction and Concealment Stirah veHastara סתירה והסתרה בהגות היהודית בימי הביניים

Contradiction and Concealment Stirah veHastara סתירה והסתרה בהגות היהודית בימי הביניים

מחבר
מו"ל Bar-Ilan University Press
תאריך פרסום 2002
נושא Judaica Philosophy
Number of Pages: 355

צפייה חינם    שלח דא"ל לחבר   Add to wish list
 זמין כ: (לתיאור הפורמט הקש על השם)
Individual Individual ISBN: 965-226-253-6  
$35.00
 
 Reg.: $
35.00 per N pages
 
 Price per page: $0.50  all 355 pages 
N
 pages
 Pages  update
Institutional Institutional ISBN: 965-226-253-6  
$69.99
 
 Reg.: $
69.99 per N pages
 
hosting service 15% annual fee 55% one-time payment    
Printed Edition   see Bar Ilan University Press    
תיאור הספר
The book discusses the problem of esoteric teaching in medieval rationalism. It interprets medieval Jewish philosophy in the light of intentional contradictions found in books written by medieval philosophers.

הספר שלפנינו בוחן את הכתיבה האזוטרית, כפי שהיא מופיעה ב`תחנות` שונות בהגות היהודית בימי הביניים.

המחבר פורס את מגוון האפשרויות והפרשנויות של סוגה זו של כתיבה מצפינה החל במאה ה12- (הרמב``ם ור` יהודה הלוי כהוגים המרכזיים, אבן גבירול, אבן עזרא והרלב``ג) עד למאה ה15- (יוסף אלבו ושם טוב בן יוסף) מנסה לפענח את פשרה, מטרותיה ופרשנויותיה, ולהציגה כמשקפת את הגות ימי הביניים בכללותה, וכמסייעת להבנתה של הגות זו, מן ההיבט ההיסטורי והרעיוני.

הספר מנתח תופעות שונות של כתיבה מצפינה ועומד על הצגת דעות הסותרות זו את זו ועל טכניקות נוספות, כגון מילים מנחות ושימוש בהערות. כתיבה כזו נועדה להצניע את הדעות האמתיות של הכותב, ולטשטש את הדיכוטומיה שבין רעיונות סותרים - כגון האמת המדעית מול ההתגלות מחשש לחשיפתן בציבורים מסוימים (הן `ההמון` חסר ההשכלה, הן תאולוגים ורבנים בעלי עמדה מנוגדת לזו של המחבר). לנוכח מרחב האופקים, חותם המחבר את ספרו בבחינה ביקורתית של עצם האפשרות למחקר היסטורי ופילוסופי אובייקטיבי .

על המחבר
Dov Schwartz דב שוורץ
Prof. Dov Schwartz has published many books and articles on Jewish Thought throughout the ages. Former books published by Bar-Ilan University Press: Messianism in Medieval Jewish Thought (1997, 2nd ed. 2005); Astral Magic in Medieval Jewish Thought (1999); Contradiction and Concealment (2002); Amulets, Properties and Rationalism in Medieval Jewish Thought (2004).

פרופ' דב שוורץ פרסם ספרים ומאמרים רבים במחשבה היהודית לדורותיה. ספריו הקודמים בהוצאת אוניברסיטת בר-אילן: הרעיון המשיחי בהגות היהודית בימי הביניים) תשנ"ז, מהדורה שנייה מורחבת תשס"ו) ; אסטרולוגיה ומגיה בהגות היהודית בימי הביניים ) תשנ"ט) ; סתירה והסתרה בהגות היהודית בימי הביניים (תשס"ב); קמיעות, סגולות ושכלתנות בהגות היהודית בימי הביניים) תשס"ד).

תוכן
מבוא

מבוא: כתיבה אזוטרית מהי? 11

    ; 16 כתיבה וסתירות 12 ; מניעים 15 ; בין יהדות לדתות אחרות         

; התאוריה של שטראוס 18 ; התפתחות כרונולוגית 24         

מבנה הדיון 26         

 

פרק ראשון: ר׳ שלמה אבן גבירול: ראשית 29

    מבנה המציאות 30 ; בנתיבי הפולמוס 35 ; אי־עקיבות או         

כוונה תחילהי 37 ; השפעה על הוגים אחרים 43         

 

פרק שני: ו׳ יהודה הלוי: קריאה אחות 45

    שמרנות מוצפנת 45 ; כוונה ומעשה 48 ; דחיית הפילוסוף         

והפילוסופים 57 ; התארים והבריאה 62 ; סיכום 67         

 

פרק שלישי: הרמב״ם: ריבוי פרשנויות 68

נבואת משה 69 ; התכלית 80 ; סיכום 103 ; נספח: תימוכין        

אפשריים לפרשנות הרדיקלית על נבואת משה 105        

 

פרק רביעי: בימי הוויכוחים במאה ה־ 13 : ר׳ שמואל אבן תבון, ר׳ שם טוב אבן פלקירה ור׳ קלמימוס 112

פרשנויות אזוטריות לבריאה 113 ; פרשנות אזוטרית        

להשגחה 126 ; סיכום 143        

 

פרק חמישי: הרלב״ג: סדר ואזוטריות 144

בין דעת חכמי התורה לדעת הפילוסוף 147 ; גישת אבן סינא        

; ואבן רשד 153 ; שקילות ( 1): נגד השיתוף ׳הגמור׳ 158        

שקילות ( 2): סיבה פעילה 164 ; דעת הרמב״ם כאמצעי        

; הוראה 166 ; השגחה וידיעה: המאמר הרביעי 170        

ידיעה ואונטולוגיה: המאמר החמישי 173 ; ריבוי בידיעה        

האלוהית: ויכוח עם אבן רשד 174 ; סיכום 179        

 

פרק שישי: ר׳ יוסף אלבו ור׳ שם טוב בן יוסף אבן שם טוגב: דמדומי האזוטריווג 182

חיקוי הרמב״ם 183 ; פרקי המרכבה כמפתח אזוטרי 196        

 

 פרק שביעי: גישות פדגוגיות לסוגיות אזוטריות: לימוד חכמת האלוהות 218

; קביעת המסגרת: הרמב״ם 220 ; סולם יעקב והלמידה 224        

 הסוגיה האזוטרית במסכת חגיגה 230 ; הרחבת היישום        

; הפרשני 238 ; בנתיבי הפולמוס: השלב הראשון 244        

בנתיבי הפולמוס: השלב השני 248 ; סיכום 256        

 

פרק שמיני: הקר הכתיבה האזוטרית לאן ? 258

; כפל של הצנעה 258 ; סוגיות והקשרים אזוטריים 259        

היעדר הכרעה 262 ; הבדל בין אמת פילוסופית לאמת       

המונית [י] 265 ; שמרנות ופרשנות פתוחה 267       

 

נספה: המאמר בביאור ההתחלה החומרית לר׳ שם טוב בן יוסף אבן שם טוב 273

 

ביבליוגרפיה 319

 

335 מפתחות

מפתח אישים 335 ; מפתח עניינים 343       

ספרים דומים
Philosophic MysticismPhilosophic Mysticism
A World Hidden in the Dimensions of Time  עולם נסתר בממדי הזמןA World Hidden in the Dimensions of Time עולם נסתר בממדי הזמן
Amulets Properties and Rationalism in Medieval Jewish Thought  קמיעות, סגולות ושכלתנות בהגות היהודית בימי הבינייםAmulets Properties and Rationalism in Medieval Jewish Thought קמיעות, סגולות ושכלתנות בהגות היהודית בימי הביניים
Scroll of Secrets  מגילת סתריםScroll of Secrets מגילת סתרים
 
  קוד קופון  
הכנס כאן סיסמה למבצע :
  חיפוש ל-  

  המוצרים שלנו  
עיין בהכול »»
The Psychology of Lying and Methods of Lie Detection הפסיכולוגיה של השקר ושיטות לחשיפתו
THE TRAGEDY IN ETHICAL LIFE הטרגדיה בחיים האתיים
ON REPENTANCE AND REDEMPTION על התשובה והגאולה

If download option is selected, Adobe Acrobat 5.0 or lateris requiredto read our e-books*


*Windows PC, Mac OS9/OSX, and Linux