The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית

EnglishHebrew
by תמיר שורק

Bibliographic information

Titleזהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית
Authorתמיר שורק
PublisherThe Hebrew University Magnes Press
Publication Date2006
Subjectסוציולוגיה, ספורט
Pages238


Description 

הספר זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית, חושף בממצאיו המפתיעים עד כמה זירת הספורט, התמימה כביכול, היא למעשה זירת קרב פוליטית ממשית. יותר משליש מקבוצות הכדורגל בישראל הן קבוצות ערביות, בעוד שרק כשישית מאזרחיה הם ערבים. מדוע זוכים האזרחים הערבים להצלחה דווקא בכדורגל? לאלו כיוונים פוליטיים עשוי הייצוג הזה להוביל? האם הכדורגל הוא חלוץ ההולך לפני המחנה המבשר שוויון עתידי בין יהודים לערבים, או שמא הוא בבחינת משכך כאבים שאינו אלא תחליף למדיניות שוויונית? האם ההתעצמות בזירת הכדורגל מחזקת תחושות של גאווה לאומית פלסטינית, או שמא הכדורגל אינו אלא תחליף לשאיפות לאומיות? מהי תרומתו של הכדורגל לעיצובן של זהויות מגדריות, מקומיות ודתיות בקרב המיעוט הערבי-פלסטיני בישראל? שאלות אלAbout the Author 

תמיר שורק ---


Other related titles: The Hebrew University Magnes Press

בין לאומיות לאמנותבין לאומיות לאמנות
שפת אזרח בישראלשפת אזרח בישראל
'בלי מורא בלי משוא פנים': אורי אבנרי ו'העולם הזה''בלי מורא בלי משוא פנים': אורי אבנרי ו'העולם הזה'

 Special Access Code:

 Other related titles:
בין לאומיות לאמנותבין לאומיות לאמנות
שפת אזרח בישראלשפת אזרח בישראל
'בלי מורא בלי משוא פנים': אורי אבנרי ו'העולם הזה''בלי מורא בלי משוא פנים': אורי אבנרי ו'העולם הזה'

 Already viewed books:
זהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודיתזהויות במשחק: כדורגל ערבי במדינה יהודית


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE