The Hebrew University Magnes Press


 View book pages:
 Buy this book:
  The Hebrew University Magnes Press
  
האמת של הרפואה המדעית

EnglishHebrew
by בנימין מוזס

Bibliographic information

Titleהאמת של הרפואה המדעית
Authorבנימין מוזס
PublisherThe Hebrew University Magnes Press
Publication DateApr 2008
SubjectMedicine
Pages448


Description 

הספר האמת של הרפואה המדעית מנסה להתמודד עם אחת הבעיות המרכזיות של הרפואה המודרנית: הקצב המהיר של התחלפות האמיתות העומדות ביסוד הפרקטיקה הרפואית. אמיתות בלתי יציבות הן מקור לספקות וחששות בקרב רבים מן העוסקים במקצוע הרפואה. יתרה מזאת, הן אחת הסיבות העיקריות למשבר האמון בין הרופא לחולה. הסוגיות המשמשות בסיס לדיון מעסיקות את עולם הרפואה ועומדות במרכז הדיון הציבורי: טיפול במחלת העורקים הכלילים, טיפול בקצרת הסימפונות, טיפול הורמונלי בנשים בבלות, גילוי מוקדם של סרטן השד, טיפול התרופתי בסוכרת, מניעה של רעלת הריון, טיפולים החדשים בטרשת נפוצה, שימוש בלב מלאכותי, רפואה מדעית וחלופית, רפואה ודת. פרקים מיוחדים מקדיש המחבר לסוגית הטיפול באריאל שרון, ולמסיבת העיתונאים על מצב בריאותו של אהוד אולמרט. ' הספר הצליח לארגן ולהביא את שלבי המחקר וההיסטוריה של התפיסות הרפואיות השונות בצורה בהירה שלא נראתה קודם לכן וזהו ספר יסוד באפידמיולוגיה קלינית. אין לי ספק כי הספר יעניין את כל העוסקים ברפואה, בסיעוד ובקבלת החלטות, שלא לדבר על עורכי דין ומשפטנים ואנשי מנהל רפואי'. פרופ' יואל דונחין, הדסה, ירושליםAbout the Author 

בנימין מוזס ---

ד"ר בנימין מוזס, בעברו: רופא פנימי בכיר בבית חולים שיבא, מנהל יחידת מחקר במכון גרטנר, מנהל מדעי של המכון הלאומי לחקר מדיניות בריאות, מרצה בכיר לרפואה פנימית באוניברסיטת תל-אביב, ופרופסור חבר לאפידמיולוגיה קלינית באוניברסיטת קולומביה בניו-יורק. היום מקדיש את זמנו לטיפול בחולים מורכבים במסגרות אמבולטוריות, ולחקר עיוני של בעיות הליבה בממשק בין רפואה מדע והומניזם. האמת של הרפואה המדעית הוא ספרו השישי. ספרו הקודם, אדם חסר פנים משבר הזהות של הרפואה המודרנית, 2006, יצא לאור בהוצאת מאגנס.
 Special Access Code:

 Already viewed books:
האמת של הרפואה המדעיתהאמת של הרפואה המדעית


TANAKH - INTERACTIVE HEBREW BIBLE