Bar-Ilan University Press


 View book pages:
 Buy this book:
  Bar Ilan University Press
  
ב. יצירתו

EnglishHebrew
by Ariel Picard אראיל פיקאר
ב. יצירתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף בסעיף זה אני מבקש לסקור בקצרה את ספריו של הרב יוסף העוסקים בענייני הלכה 44 ומשמשים בסיס למחקר זה. סקירה נרחבת ימצא הקורא בחלק הראשון בספרו של .( בנימין לאו ( 2005 בשנת תרצ ח, כשהיה בן שבע־ עשרה, פרסם עובדיה יוסף הצעיר את חיבורו הראשון, יביע אומר, שהוא  קובץ הערות על מסכת הוריות העוסק בעיקר בסדרם הכרונולוגי של חז ל. 45  מכאן ואילך הוא ממשיך בכתיבה של תשובות הלכתיות שיתפרסמו בעתיד. 46  בשנת תשי ב הוציא לאור את ספר ההלכה הראשון שלו, חזון עובדיה, העוסק בהלכות פסח. ספר זה זכה להסכמות נלהבות של גדולי הרבנים בירושלים, אבל גם ספג ביקורת  רבה עקב תעוזתו של הרב יוסף לחלוק על פסקי ר יוסף חיים מבגדאד. 47  בשנים האחרונות מוציא הרב יוסף עוד כרכים של חזון עובדיה, העוסקים בנושאים הקשורים בחגים ומועדים. יצירתו ההלכתית המרכזית של הרב עובדיה יוסף היא סדרת הכרכים של שאלות ותשובות יביע אומר. כרכים אלה — הראשון יצא בשנת תשי ד והעשירי בשנת תשס ד — מתעדים את עבודתו ההלכתית המונומנטלית של הרב יוסף. הספר בנוי 65 �� תולדות חייו של הרב עובדיה יוסף היו מנת חלקי, ולילות עמל מנו לי מאנשים קשים חרשי מזמות המתיצבים לנגדי על לא חמס ותהי זאת נחמתי כי גדולי התורה בדורינו עומדים לימיני בכל דרכי. ניסוח דומה 0 . .. / בכפי חוזר בהקדמה לחלק ז, שיצא לאור בשנת תשנ ג, בהקדמה  לחלק ח, שיצא לאור בשנת תשנ ה ובהקדמה לחלק ט, שיצא לאור בשנת תשס ב. 44 הרב יוסף כתב גם כמה ספרים שאינם עוסקים בהלכה במישרין, כגון: מאור ישראל ( תשנ ו- תשנ ח), שהוא אוסף חידושים וביאורים על כמה ממסכתות הש ס; ענף עץ אבות ( תשס א), שהוא פירוש על מסכת אבות. 45 החוברת יצאה לאור בדפוס צוקרמן,  ירושלים תרצ ח. החל משנת תשמ ד הוצמד הקובץ לכרך השישי של יחווה דעת. 46 כך למשל בתשובה הנושאת את התאריך  תרצ ח אך פורסמה רק בתשכ ד ( יביע אומר, ד, חו מ א). הוא דן בשאלה האם מותר לצעיר שלא מלאו לו ארבעים לחבר חיבורי הלכה ולפרסמם. מסקנתו היא שהדבר ראוי:  ומה גם כי לא ידע האדם את עתו, ואם בגפו יבא בגפו יצא, הרי זה בבל יראה ובבל ימצא, וכמה גדולי עולם אשר השאירו ברכה אחרי פטירתם לחיי העוה ב, נשארו חיבוריהם כאבן שאין לה הופכים, והעש מכרסם אותם בכל פה. חבל על דאבדין ולא משתכחין. בדברים אלו מבטא הרב יוסף את שאפתנותו לפרסם את חיבוריו, ואת חרדתו שמא לא יוכל להספיק להוציא לאור את כל כתביו. דחף זה ילווה אותו במשך חייו ויניב שורה ארוכה של פרסומים. על חרדתו זו הוא מספר בהספד לרעייתו.  לפעמים הייתי חושב לעצמי, די, אני הולך מן העולם ואם אני משאיר את הקטנים האלה מי ידפיס הייתי חושש, השנה הזאת אני הולך חס ושלום מהעולם, והיא כשראתה את צרתי 0 . .. / אותם? שאין לי להדפיס את זה באה והביאה  לי 200 לירות. ההספד נדפס כנספח לספר באשר תלך .( ( קציר תשנ ז, עמ 225 . 47 ראו לעיל סעיף א; ובהרחבה אצל לאו 2005 , עמ 61- 53 Chapter Home  | TOC  | Index u u u u u

Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  
ב. יצירתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף בסעיף זה אני מבקש לסקור בקצרה את ספריו של הרב יוסף העוסקים בענייני הלכה 44 ומשמשים בסיס למחקר זה. סקירה נרחבת ימצא הקורא בחלק הראשון בספרו של .( בנימין לאו ( 2005 בשנת תרצ\\" ח, כשהיה בן שבע־ עשרה, פרסם עובדיה יוסף הצעיר את חיבורו הראשון, יביע אומר, שהוא קובץ הערות על מסכת הוריות העוסק בעיקר בסדרם הכרונולוגי של חז\\" ל. 45 מכאן ואילך הוא ממשיך בכתיבה של תשובות הלכתיות שיתפרסמו בעתיד. 46 בשנת תשי\\" ב הוציא לאור את ספר ההלכה הראשון שלו, חזון עובדיה, העוסק בהלכות פסח. ספר זה זכה להסכמות נלהבות של גדולי הרבנים בירושלים, אבל גם ספג ביקורת רבה עקב תעוזתו של הרב יוסף לחלוק על פסקי ר' יוסף חיים מבגדאד. 47 בשנים האחרונות מוציא הרב יוסף עוד כרכים של חזון עובדיה, העוסקים בנושאים הקשורים בחגים ומועדים. יצירתו ההלכתית המרכזית של הרב עובדיה יוסף היא סדרת הכרכים של שאלות ותשובות יביע אומר. כרכים אלה — הראשון יצא בשנת תשי\\" ד והעשירי בשנת תשס\\" ד — מתעדים את עבודתו ההלכתית המונומנטלית של הרב יוסף. הספר בנוי 65 �� תולדות חייו של הרב עובדיה יוסף היו מנת חלקי, ולילות עמל מנו לי מאנשים קשים חרשי מזמות המתיצבים לנגדי על לא חמס ותהי זאת נחמתי כי גדולי התורה בדורינו עומדים לימיני בכל דרכי\\". ניסוח דומה 0 . .. / בכפי חוזר בהקדמה לחלק ז, שיצא לאור בשנת תשנ\\" ג, בהקדמה לחלק ח, שיצא לאור בשנת תשנ\\" ה ובהקדמה לחלק ט, שיצא לאור בשנת תשס\\" ב. 44 הרב יוסף כתב גם כמה ספרים שאינם עוסקים בהלכה במישרין, כגון: מאור ישראל ( תשנ\\" ו- תשנ\\" ח), שהוא אוסף חידושים וביאורים על כמה ממסכתות הש\\" ס; ענף עץ אבות ( תשס\\" א), שהוא פירוש על מסכת אבות. 45 החוברת יצאה לאור בדפוס צוקרמן, ירושלים תרצ\\" ח. החל משנת תשמ\\" ד הוצמד הקובץ לכרך השישי של יחווה דעת. 46 כך למשל בתשובה הנושאת את התאריך תרצ\\" ח אך פורסמה רק בתשכ\\" ד ( יביע אומר, ד, חו\\" מ א). הוא דן בשאלה האם מותר לצעיר שלא מלאו לו ארבעים לחבר חיבורי הלכה ולפרסמם. מסקנתו היא שהדבר ראוי: \\" ומה גם כי לא ידע האדם את עתו, ואם בגפו יבא בגפו יצא, הרי זה בבל יראה ובבל ימצא, וכמה גדולי עולם אשר השאירו ברכה אחרי פטירתם לחיי העוה\\" ב, נשארו חיבוריהם כאבן שאין לה הופכים, והעש מכרסם אותם בכל פה. חבל על דאבדין ולא משתכחין\\". בדברים אלו מבטא הרב יוסף את שאפתנותו לפרסם את חיבוריו, ואת חרדתו שמא לא יוכל להספיק להוציא לאור את כל כתביו. דחף זה ילווה אותו במשך חייו ויניב שורה ארוכה של פרסומים. על חרדתו זו הוא מספר בהספד לרעייתו. \\" לפעמים הייתי חושב לעצמי, די, אני הולך מן העולם ואם אני משאיר את הקטנים האלה מי ידפיס הייתי חושש, השנה הזאת אני הולך חס ושלום מהעולם, והיא כשראתה את צרתי 0 . .. / אותם? שאין לי להדפיס את זה באה והביאה לי 200 לירות\\". ההספד נדפס כנספח לספר באשר תלך .( ( קציר תשנ\\" ז, עמ' 225 . 47 ראו לעיל סעיף א; ובהרחבה אצל לאו 2005 , עמ' 61- 53 << Chapter >> Home | TOC | Index u u u u u
Zoom in  zoom  Zoom out
  << Topic >>  | Contents | Index             |<   <<    Page       >>   >|  

Bar-Ilan University Press - 965-226-328-1

 Special Access Code:

 Other related titles:
A World Hidden in the Dimensions of Time  עולם נסתר בממדי הזמןA World Hidden in the Dimensions of Time עולם נסתר בממדי הזמן

 Already viewed books:
The Philosophy of Rabbi Ovadya Yosef  משנתו של הרב עובדיה יוסף בעידן של תמורותThe Philosophy of Rabbi Ovadya Yosef משנתו של הרב עובדיה יוסף בעידן של תמורות