Bar Ilan University Press
ברוך הבא ל Bar Ilan University Press!
זקוק לעזרה עם ספרים אלקטרוניים?
קשר PublishersRow.com
לחנות ראשית הקש כאן

  Bar Ilan University Press חנות ספרים אלקטרוניים  

RED POEM BLUE POEM שיר אדום שיר כחול
preview of book RED POEM BLUE POEM שיר אדום שיר כחול
text of book RED POEM BLUE POEM שיר אדום שיר כחול

RED POEM BLUE POEM שיר אדום שיר כחול

מחבר
מו"ל Bar-Ilan University Press
תאריך פרסום 2010
נושא Literature, Philosophy and Aesthetics ספרות, פילוסופיה
Category: Literature
Number of Pages: 308

צפייה חינם    שלח דא"ל לחבר   Add to wish list
 זמין כ: (לתיאור הפורמט הקש על השם)
Individual Individual ISBN: 978-965-393-3  
$25.00
 
 Reg.: $
25.00 per N pages
 
 Price per page: $0.50  all 308 pages 
N
 pages
 Pages  update
Institutional Institutional ISBN: 978-965-393-3  
$50.00
 
 Reg.: $
50.00 per N pages
 
hosting service 15% annual fee 55% one-time payment    
Printed Edition   see Bar Ilan University Press    
תיאור הספר
This book sets out to redefine Ur Zvi Grinberg`s writings on the background of the cultural framework in which they flourished and to return them to the place from which they were extracted and made timeless. The book reconstructs the beginnings of Grinberg`s poetry before it was canonized into classic volumes, the uniformity of which hides the differences inherent in his works. The essays analyse these differences and examine the moment of creation of each work, showing how it reflects the subject-author, deliberating and deciding, regretting and self-reflecting.
The chapters of the book trace Grinberg`s works chronologically and aim to restore to them their original patina, their bibliophilic antiquity and admired remoteness. The author has undertaken an archeological mission: to free the historiography of Grinberg`s poetry from the revolutionary narrative with which it was labeled and to describe the lost consecutiveness of the Hebrew expressionism in his early poetry and later thought. The poet was driven by a deep cultural desire to restore to life and unite in his poetry the religious, aesthetic and poetic forms that had lost their relevance to modern life.
Two essays on Else Lasker-Schuler reveal a personal and poetic friendship between the two poets, not as ``barricade brothers`` in a literary revolt, but, rather, as two poets who inspire attention to mutual relevance, each recognizing his own voice in the work of the other. This relevance is what makes the last two essays a natural continuation of the seven essays on Grinberg`s poetry.


ספר זה מבקש להציב את כתבי אורי צבי גרינברג מחדש על גבי המצע התרבותי שעליו שגשגו, להשיב אותם אל המקום שממנו נחפרו ונעשו למוצגים על-זמניים. הספר בא לשחזר את ההתחלות של שירת אצ``ג טרם נעשתה לקנון מכונס בכרכים קלאסיים, שאחידותם מסווה את שונותם הפנימית ואת הסדקים שנבעים בינם לבין עצמם. המסות הכלולות בו באות לספר את ההבדל שבין כתבי אצ``ג, לצפות מחדש ברגע שהוליד אותם, לשוב לעשותם ראי של `סובייקט-נכתב`, מהסס מחליט, מתחרט ומהרהר על עצמו. פרקי הספר עוקבים בסדר כרונולוגי אחר ספרי השירה של גרינברג ומבקשים להחזיר להם, לאחר שמורקו ולוטשו בכינוסם הקנוני, את הפטינה שלהם, את עתיקותם הביבליופילית ואת נידחותם הנערצת. מחבר הספר הציב לעצמו משימה ארכאולוגית: לשחרר את ההיסטוריוגרפיה של שירת גרינברג מנרטיב המהפכנות שנקלעה לתוכו, ולתאר את הרציפויות האבודות שבתוכן נוצר האקספרסיוניזם העברי של שירתו המוקדמת והגותו המאוחרת. לא כפואטיקה מהפכנית, אלא דווקא כתשוקה תרבותית עמוקה של שיקום קווי ההמשך של צורות דתיות, אסתטיות ופואטיות שאיבדו לפתע את שייכותן לחיים המודרניים והמשורר מבקש לאחותן מחדש בטקסטים שלו.
שתי המסות על אלזה לסקר שילר מציגות רעות אישית ושירית של המשוררים. לא מתוך `אחוות בריקדות` של מחוללי מרד ספרותי, אלא כמעוררי הקשבה של שייכות הדדית, המזהה את קולה שלה בקולו של האחר. השייכות הזו היא שעושה את שתי המסות האחרונות להמשך הטבעי של שבע המסות על שירת גרינברג.על המחבר
אבידב ליפסקר
Prof. Avidov Lipsker teaches in the Faculty of Jewish Studies of Bar-Ilan University. His principal areas of research are modern Hebrew literature, from the turn of the century to the present, and thematology of the literature of the Jewish people. Most of his research in modern Hebrew literature deals with literature of the Third and Fourth Aliyot (immigration waves), during which Hebrew Modernism was formulated, and with the poetry of the 1920s and 1930s, relating to poetic streams in Jewish and general literature and art. His books on modern Hebrew poetry: `The Poetry Of S.Shalom`(1990), `The Poetry of A.Broides` (2000). His study proposes a new theoretical approach called ``Cultural Ecosystem,`` designed to replace old poetic models in the ecological literary habitat. This model provides a new critical narrative replacing the accepted historiography of the ``Literary Republic``. In the sphere of the thematology of the literature of the Jewish people, he created, jointly with Prof. Yoav Elstein, a multisystem model dealing with versions of the Jewish story, and published the Thematological Encyclopedia of the Jewish Story: Sippur Okev Sippur (Bar-Ilan Univ. Press 2005). Professor Lipsker is the editor-in-chief of the journal `Criticism and Interpretation`, published by Bar-Ilan University Press and is editor of two series published by Bar-Ilan University Press as well: `Critical Horizons` and `Thema Thematological Studies in the Literature of the Jewish People`.

פרופ` אבידב ליפסקר מלמד במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בר-אילן. חוקר ספרות העלייה השלישית והרביעית וחוקר הספרות היהודית במפנה המאה על רקע המודרניזם הכללי והיהודי בספרות ובאמנות. ספריו בתחום זה: שירת ש` שלום (ספרית פועלים, 1990), שירת אברהם ברוידס (הוצאות אוניברסיטת חיפה ומרכז למורשת בן גוריון). בתחום זה העמיד מתודה חדשה `אקולוגיה של ספרות` שבא לחלץ את ההיסטוריוגרפיה על המודרניזם מן השיח המקובל על `הרפובליקה הספרותית`. ביחד עם פרופ` י` אלשטיין מאוניברסיטת בר-אילן פיתח תחום מחקר הקרוי `תימטולוגיה של ספרות עם ישראל` העוסק בחקר גלגולי גרסאות של הסיפור ההיהודי. על יסוד מתודה זו ראה אור הכרך הראשון של האנציקלופדיה התימטולוגית של הסיפור היהודי (הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, 2005). פרופ` ליפסקר הוא עורך ראשי של כתב העת לחקר הספרות `ביקורת ופרשנות` הרואה אור בהוצאת אוניברסיטת בר-אילן . כמו כן הוא עורך של סדרת `אופקי מחקר` וסדרת `תימה` הרואות אור בהוצאת אוניברסיטת בר-אילן.
 
  קוד קופון  
הכנס כאן סיסמה למבצע :
  חיפוש ל-  

  המוצרים שלנו  
עיין בהכול »»
The Thought of R. Joseph Albo הגותו של ר' יוסף אלבו
Rechovot Ha-Nahar by Uri Zvi Greenberg רחובות הנהר לאורי צבי גרינברג מחקרים ותעודות
The Philosophy of Rabbi Ovadya Yosef משנתו של הרב עובדיה יוסף בעידן של תמורות

If download option is selected, Adobe Acrobat 5.0 or lateris requiredto read our e-books*


*Windows PC, Mac OS9/OSX, and Linux