Bar Ilan University Press
Welcome to the Bar Ilan University Press!
Need help withour eBooks?
Contact PublishersRow.com
Click here, to go to our main store

  Bar Ilan University Press eBookStore  

Rechovot Ha-Nahar by Uri Zvi Greenberg רחובות הנהר לאורי צבי גרינברג מחקרים ותעודות
preview of book Rechovot Ha-Nahar by Uri Zvi Greenberg רחובות הנהר לאורי צבי גרינברג מחקרים ותעודות
text of book Rechovot Ha-Nahar by Uri Zvi Greenberg רחובות הנהר לאורי צבי גרינברג מחקרים ותעודות

Rechovot Ha-Nahar by Uri Zvi Greenberg רחובות הנהר לאורי צבי גרינברג מחקרים ותעודות

Editors: Tamar Wolf-Monzon, TZAHI צחי WEISS וייס
Publisher: Bar-Ilan University Press
Publication Date: 2007
Subject:  Literature Philosophy and Aesthetics
Category: General
Number of Pages: 320

Free Preview    Email to Friend   Add to wish list
 Available as: (for format`s description click on its name)
Individual Individual ISBN: 965-226-314-1  
$33.00
 
 Reg.: $
33.00 per N pages
 
 Price per page: $0.50  all 320 pages 
N
 pages
 Pages  update
Institutional Institutional ISBN: 965-226-314-1  
$69.99
 
 Reg.: $
69.99 per N pages
 
hosting service 15% annual fee 55% one-time payment    
 Price per page: $0.25  all 320 pages 
N
 pages
 Pages  update
Printed Edition   see Bar Ilan University Press    
About this title
This volume serves to revive the critical discussion of this work, regarded as one of the great summits of modern Hebrew poetry. The articles deal with the question of the poem`s validity as an historical document and the degree to which it represents the poetry of its period. Examined also is the work`s outstanding reception by the public, which led to the poet`s recognition by the establishment and his return to the national consensus after years of political ostracism. Includes studies of the linguistic and rhetorical characteristics of Rechovot Ha-Nahar as a model for Hebrew lamentation poetry and as a work that redefines forgotten areas of political and cultural strength necessary for the realization of personal and national salvation. The second section contains documents and some manuscripts of the poet that reveal unknown aspects regarding the creative process behind this work.

This is the second volume in the series Studies and Documents on the Poetry of
Uri Zvi Greenberg. The first book in the series Hamatkonet Vehadmut: Studies on the Poetry of Uri Zvi Greenberg was published in 2000. The third volume, Eyma Gedola Ve-Yareah by Uri Zvi Greenberg: Studies and Documents is in preparation.קובץ זה בא לחדש את השיח הביקורתי על ספר שיריו רחב-ההיקף של אצ``ג, הנחשב לאחד מהישגיה הגדולים של השירה העברית המודרנית. בקובץ מחקרים העוסקים בשאלת תקפותם של השירים כתעודה היסטורית, בייצוגיותו של הספר לשירת תקופתו ובאופן התקבלותו יוצא הדופן, שזיכה את המשורר בהכרה ממסדית והשיב אותו, לאחר שנות נידוי פוליטי, אל חיקו של הקונצנזוס הלאומי, עיונים במאפייניו
הלשוניים והרטוריים כדגם לשירה עברית מקוננת וגם מגדירה מחדש אזורים שכוחים של כוח תרבותי ופוליטי למימושה של גאולה אישית ולאומית, מסמכים, תצלומים וכתבי יד של המשורר, החושפים פנים בלתי ידועות של דרכי התהוותו של הספר.
בסדרת ``מחקרים ותעודות בשירת אורי צבי גרינברג``.

About editors
Tamar Wolf-Monzon
Dr. Tamar Wolf-Monzon is a Senior Lecturer in the Department of Literature of the Jewish People at Bar-Ilan University. Her main areas of interest are the poetry of the third and fourth Aliya, especially the linguistic and literary aspects, and the links between poetry and politics. Her book Lenoga Nekudat Ha-Pele Uri Zvi Grinberg's Poetic and Publicistic Work 1920-1928 was published by Haifa University Press and Zemora Bitan (2005). She is the head of a project for retrieving the work of the late poet Uri Zvi Grinberg (data-base for linguistic-poetic research). She is the co-editor of the journal Criticism & Interpretation.

ד``ר תמר וולף-מונזון היא מרצה בכירה במחלקה לספרות עם-ישראל באוניברסיטת בר אילן. היא חוקרת את שירת העלייה השלישית והרביעית בעיקר מהיבטיה הלשוניים והסוציו-ספרותיים, ועוסקת בזיקות שבין שירה ופוליטיקה. ספרה לנגה נקודת הפלא - הפואטיקה והפובליציסטיקה של אורי צבי גרינברג בשנות העשרים, ראה אור בתשס``ו בהוצאת אוניברסיטת חיפה וזמורה ביתן. היא מנהלת פרויקט לאחזור כתביו של המשורר אורי צבי גרינברג כבסיס נתונים למחקר בלשני ופואטי. מכהנת כעורכת-אחראית בכתב העת בקורת ופרשנות.TZAHI צחי WEISS וייס
Prof. Avidov Lipsker teaches in the Faculty of Jewish Studies of Bar-Ilan University. His principal areas of research are modern Hebrew literature, from the turn of the century to the present, and thematology of the literature of the Jewish people. Most of his research in modern Hebrew literature deals with literature of the Third and Fourth Aliyot (immigration waves), during which Hebrew Modernism was formulated, and with the poetry of the 1920s and 1930s, relating to poetic streams in Jewish and general literature and art. His books on modern Hebrew poetry: `The Poetry Of S.Shalom`(1990), `The Poetry of A.Broides` (2000). His study proposes a new theoretical approach called ``Cultural Ecosystem,`` designed to replace old poetic models in the ecological literary habitat. This model provides a new critical narrative replacing the accepted historiography of the ``Literary Republic``. In the sphere of the thematology of the literature of the Jewish people, he created, jointly with Prof. Yoav Elstein, a multisystem model dealing with versions of the Jewish story, and published the Thematological Encyclopedia of the Jewish Story: Sippur Okev Sippur (Bar-Ilan Univ. Press 2005). Professor Lipsker is the editor-in-chief of the journal `Criticism and Interpretation`, published by Bar-Ilan University Press and is editor of two series published by Bar-Ilan University Press as well: `Critical Horizons` and `Thema Thematological Studies in the Literature of the Jewish People`.

פרופ` אבידב ליפסקר מלמד במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בר-אילן. חוקר ספרות העלייה השלישית והרביעית וחוקר הספרות היהודית במפנה המאה על רקע המודרניזם הכללי והיהודי בספרות ובאמנות. ספריו בתחום זה: שירת ש` שלום (ספרית פועלים, 1990), שירת אברהם ברוידס (הוצאות אוניברסיטת חיפה ומרכז למורשת בן גוריון). בתחום זה העמיד מתודה חדשה `אקולוגיה של ספרות` שבא לחלץ את ההיסטוריוגרפיה על המודרניזם מן השיח המקובל על `הרפובליקה הספרותית`. ביחד עם פרופ` י` אלשטיין מאוניברסיטת בר-אילן פיתח תחום מחקר הקרוי `תימטולוגיה של ספרות עם ישראל` העוסק בחקר גלגולי גרסאות של הסיפור ההיהודי. על יסוד מתודה זו ראה אור הכרך הראשון של האנציקלופדיה התימטולוגית של הסיפור היהודי (הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, 2005). פרופ` ליפסקר הוא עורך ראשי של כתב העת לחקר הספרות `ביקורת ופרשנות` הרואה אור בהוצאת אוניברסיטת בר-אילן . כמו כן הוא עורך של סדרת `אופקי מחקר` וסדרת `תימה` הרואות אור בהוצאת אוניברסיטת בר-אילן.


Contents
New Page 1

אבידבֹ ליפסקר

תמר וולף־מונזון       בפתח הספר 9

 

ממגילת הימים ההם                   

אורי צבי גרינברג      לצאת הספר רחובות הנהר 17

יהושע השל ייבין     הזיכרון והכוסף בשירת אורי צבי גרינברג 25

ברוך קורצווייל        שירי רחובות הנהר 45

גדעון קצנלסון         "שיר העוגבר" מפתח לשירתו של אצ"ג 55

 

מחקרים                   

בנימין הרשב          נהרות השיר׃ הזרימה הריתמית ברחובות הנהר 65

תמר וולף־מונזון

זהר לבנת                רטוריקה ומוסיקה ברחובות הנהר 87

זיוה שמיר              "צלמי רודפיו צופים מתוך צלמו"׃ אלתרמן בעקבות

אצ"ג, בין רחובות הנהר לבין עיר היונה 105                              

אבידבֹ ליפסקר        פחד הקורות רודף...׃ עדוּת ועדים בשירים

אל גבעת הגוויות בשלג" ו"הקבר ביער" לאורי"                              

צבי גרינברג 135                              

חביבה פדיה            נחל קדרון פואטיקה של מקום׃ רחובות הנהר

בתווך שבין אימה גדולה וירח לבין "לסעיף סלע                              

עיטם" 159                              

הלל ויס                  בסוד כנרת וירדן 187

זאב וועלוול 

טשרנין                  נהרות אחרים 201

שמואל ת' הופרט    מעמד התהום של המשורר

 עיון בשירו של אצ"ג "שיר מחזה ממעמד תהום" 213                             

חנן חבר                 "כי מולדת המות יפה היא"׃ הקינה הרדיקלית של

אצ"ג על שואת יהודי אירופה 241                             

אורית מיטל           "כי פניהם צל וצל קולם"׃ שירת האבל

הקולקטיבית והדיבור בשם האם המתה בספר                            

רחובות הנהר 257                            

 

תעודות 283

 

ביבליוגרפיה נבחרת 309

Related titles
Borrowed Motifs in Hebrew Literature-מוטיבים שאולים בספרות ישראלBorrowed Motifs in Hebrew Literature-מוטיבים שאולים בספרות ישראל
אנציקלופדיה של הסיפור היהודי -באנציקלופדיה של הסיפור היהודי -ב
Baruch Kurzweil as a Commentator on Culture   ברוך קורצווייל כפרשן של תרבותBaruch Kurzweil as a Commentator on Culture ברוך קורצווייל כפרשן של תרבות
Bein Halakhah Le-Haskalah   בין הלכה להשכלהBein Halakhah Le-Haskalah בין הלכה להשכלה
Studies in Jewish Narrative Ma'aseh Sippur 2 מעשה סיפור כרך בStudies in Jewish Narrative Ma'aseh Sippur 2 מעשה סיפור כרך ב
The History of Hebrew Versificationתולדות הצורות של השירה העברית מן התנ"ך עד המודרניזםThe History of Hebrew Versificationתולדות הצורות של השירה העברית מן התנ"ך עד המודרניזם
The Human Voyage to Meaning  המסע האנושי למשמעותThe Human Voyage to Meaning המסע האנושי למשמעות
 
  Special Offer Code  
Enter your Special Offer Code here:
  Search for  

  Our Products  
Browse all »»
MAGIC AND FOLKLORE IN RABBINIC LITERATURE
NAUTICA TALMUDICA
THE CENTURY OF THE MONADS המאה של המונאדות

If download option is selected, Adobe Acrobat 5.0 or lateris requiredto read our e-books*


*Windows PC, Mac OS9/OSX, and Linux