Bar Ilan University Press
Welcome to the Bar Ilan University Press!
Need help with our eBooks?
Contact PublishersRow.com
Click here, to go to our main store

  Bar Ilan University Press eBookStore  

Studies in Jewish Narrative Ma'aseh Sippur 2 מעשה סיפור כרך ב
preview of book Studies in Jewish Narrative Ma'aseh Sippur 2 מעשה סיפור כרך ב
text of book Studies in Jewish Narrative Ma'aseh Sippur 2 מעשה סיפור כרך ב

Studies in Jewish Narrative Ma'aseh Sippur 2 מעשה סיפור כרך ב

Editors: TZAHI צחי WEISS וייס, Rella Kushalevsky
Publisher: Bar-Ilan University Press
Publication Date: 2009
Subject:  Literature
Number of Pages: 470

Free Preview    Email to Friend   Add to wish list
 Available as: (for format`s description click on its name)
Individual Individual ISBN: 978-965-226-339-1  
$35.00
 
 Reg.: $
35.00 per N pages
 
 Price per page: $0.50  all 470 pages 
N
 pages
 Pages  update
Institutional Institutional ISBN: 978-965-226-339-1  
$69.99
 
 Reg.: $
69.99 per N pages
 
hosting service 15% annual fee 55% one-time payment    
Printed Edition   see Bar Ilan University Press    
About this title
A collection of studies on the Jewish story encompassing the post-biblical period, medieval literature, mussar literature, Kabbalah, Hasidism, and modern Hebrew literature. From the series Thema - Thematological Studies in the Literature of the Jewish Peopleמעשה סיפור הוא קובץ עיונים בסיפור היהודי לדורותיו. הספר הודפס במסגרת סדרת תימה, בה רואים אור קובצי מחקר בתימטולוגיה של הסיפור היהודי. המאמרים בכרך משתייכים למדורי מקרא ומדרש, חסידות, הומור ופולקלור, יצירת ש``י עגנון וספרות עברית חדשה. בין המשתתפים בקובץ: אדמיאל קוסמן, חננאל מאק, הלל וייס, גידי נבו, מיכל ארבל ועוד.
סדרת ``תימה - מחקרים בתימטולוגיה של ספרות עם ישראל``.
About editors
TZAHI צחי WEISS וייס
Prof. Avidov Lipsker teaches in the Faculty of Jewish Studies of Bar-Ilan University. His principal areas of research are modern Hebrew literature, from the turn of the century to the present, and thematology of the literature of the Jewish people. Most of his research in modern Hebrew literature deals with literature of the Third and Fourth Aliyot (immigration waves), during which Hebrew Modernism was formulated, and with the poetry of the 1920s and 1930s, relating to poetic streams in Jewish and general literature and art. His books on modern Hebrew poetry: `The Poetry Of S.Shalom`(1990), `The Poetry of A.Broides` (2000). His study proposes a new theoretical approach called ``Cultural Ecosystem,`` designed to replace old poetic models in the ecological literary habitat. This model provides a new critical narrative replacing the accepted historiography of the ``Literary Republic``. In the sphere of the thematology of the literature of the Jewish people, he created, jointly with Prof. Yoav Elstein, a multisystem model dealing with versions of the Jewish story, and published the Thematological Encyclopedia of the Jewish Story: Sippur Okev Sippur (Bar-Ilan Univ. Press 2005). Professor Lipsker is the editor-in-chief of the journal `Criticism and Interpretation`, published by Bar-Ilan University Press and is editor of two series published by Bar-Ilan University Press as well: `Critical Horizons` and `Thema – Thematological Studies in the Literature of the Jewish People`.

פרופ` אבידב ליפסקר מלמד במחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בר-אילן. חוקר ספרות העלייה השלישית והרביעית וחוקר הספרות היהודית במפנה המאה על רקע המודרניזם הכללי והיהודי בספרות ובאמנות. ספריו בתחום זה: שירת ש` שלום (ספרית פועלים, 1990), שירת אברהם ברוידס (הוצאות אוניברסיטת חיפה ומרכז למורשת בן גוריון). בתחום זה העמיד מתודה חדשה `אקולוגיה של ספרות` שבא לחלץ את ההיסטוריוגרפיה על המודרניזם מן השיח המקובל על `הרפובליקה הספרותית`. ביחד עם פרופ` י` אלשטיין מאוניברסיטת בר-אילן פיתח תחום מחקר הקרוי `תימטולוגיה של ספרות עם ישראל` העוסק בחקר גלגולי גרסאות של הסיפור ההיהודי. על יסוד מתודה זו ראה אור הכרך הראשון של האנציקלופדיה התימטולוגית של הסיפור היהודי (הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, 2005). פרופ` ליפסקר הוא עורך ראשי של כתב העת לחקר הספרות `ביקורת ופרשנות` הרואה אור בהוצאת אוניברסיטת בר-אילן . כמו כן הוא עורך של סדרת `אופקי מחקר` וסדרת `תימה` הרואות אור בהוצאת אוניברסיטת בר-אילן.


Contents
א

   א. מקרא ומדרש                   

אורי גרשוביץ', ארקדי קובלמן    מנגנון בניית הטקסט ועקרונות מטפוריים במבנה המשנה — ניתוח פורמליסטי של מסכת קידושין

 

חננאל מאק        קין והבל — רצח אחד וארבע בגידות

 

אדמיאל קוסמן   רבי עקיבא ובתו של בן כלבא שבוע (בבלי כתובות סב ע"ב-סג ע"א) — לבירורה של תפיסת האהבה הרוחנית בסיפור התלמודי

 

 עידו חברוני       הקנה, הארז והרוח — היחס שבין ה"תורה ל"עולם" בסיפור תלמודי (תענית כ ע"א-ע"ב

 

תמר מאיר         היחידים מתענין — עיון במחזור הסיפורים בירושלמי (תענית א, ד; סד ע"ב

 

ירמיהו מלחי     על מעשים שנרמזו בתלמוד ונתפרשו ברש"י ובמקורות אחרים

 

ב. חסידות                   

צבי מרק          זרם התודעה המיסטית — עיון באופיָה של ההתנסות המיסטית ובדרכי עיצובה הספרותיים בסיפור "אורח נכנס" לר' נחמן מברסלב

 

 

ניחם רוס         הרבי מביאלא בורח מן הישיבה — "בין שני הרים של פרץ ותדמיתה המודרניסטית של החסידות

 

ג. הומור ופולקלור                   

גידי נבו         הומור יהודי במחלצות עבריות — על "ממבחן הצבא" לשלום עליכם בתרגום י"ד ברקוביץ

 

רוית ראופמן  "המטפורה הנשית" — בחינת זיקתם של המקסמים במעשייה העממית לגוף האישה

 

ד. ש"י עגנון                   

הלל ויס, בוריס קוטלרמן ואברהם יוסף     ייחודו ומקומו של הסיפור "במצולות" במחזור אגדות פולין של עגנון

 

מיכל ארבל    המופת של ר' אמנון ממגנצא — התפתחותו של איקון תרבותי ביצירת עגנון

 

יניב חג'בי     הפואטיקה של הפלגיאט — היבטים של הפלגיאט ביצירת עגנון

 

ה. ספרות עברית חדשה                  

רומן כצמן    לקרוא בגוף — חקר המחוות בתרבות ובספרות 373

 

ננסי עזר       מטקסט לקונטקסט — הקורא ותהליך המשמוע ב"חדר" ליובל שמעוני

 

משה גולצ'ין    הטרוטופיה עכשיו — התודעה המסופוטמית בספר "אחים מן המדבר

 

טל פרנקל אלרואי     היפר־טרופיה — גידולים לשוניים ביצירתו של יואל הופמן  

Related titles
Baruch Kurzweil as a Commentator on Culture   ברוך קורצווייל כפרשן של תרבותBaruch Kurzweil as a Commentator on Culture ברוך קורצווייל כפרשן של תרבות
Bein Halakhah Le-Haskalah   בין הלכה להשכלהBein Halakhah Le-Haskalah בין הלכה להשכלה
Rechovot Ha-Nahar by Uri Zvi Greenberg רחובות הנהר לאורי צבי גרינברג מחקרים ותעודותRechovot Ha-Nahar by Uri Zvi Greenberg רחובות הנהר לאורי צבי גרינברג מחקרים ותעודות
The History of Hebrew Versificationתולדות הצורות של השירה העברית מן התנ"ך עד המודרניזםThe History of Hebrew Versificationתולדות הצורות של השירה העברית מן התנ"ך עד המודרניזם
The Human Voyage to Meaning  המסע האנושי למשמעותThe Human Voyage to Meaning המסע האנושי למשמעות
 
  Special Offer Code  
Enter your Special Offer Code here:
  Search for  

  Our Products  
Browse all »»
MAIMONIDES AND MYSTICISM הרמב ם בנבכי הסוד
Literature as a Moral Laboratory הספרות כמעבדה מוסרית
STUDIES IN GALILEAN ARAMAIC

If download option is selected, Adobe Acrobat 5.0 or later is required to read our e-books*


Windows PC, Mac OS9/OSX, and Linux