Bar Ilan University Press
Welcome to the Bar Ilan University Press!
Need help withour eBooks?
Contact PublishersRow.com
Click here, to go to our main store

  Bar Ilan University Press eBookStore  

The History of Hebrew Versificationתולדות הצורות של השירה העברית מן התנ ך עד המודרניזם
preview of book The History of Hebrew Versificationתולדות הצורות של השירה העברית מן התנ"ך עד המודרניזם
text of book The History of Hebrew Versificationתולדות הצורות של השירה העברית מן התנ"ך עד המודרניזם

The History of Hebrew Versificationתולדות הצורות של השירה העברית מן התנ"ך עד המודרניזם

Author:
Publisher: Bar-Ilan University Press
Publication Date: 2008
Subject: literature
Number of Pages: 239

Free Preview    Email to Friend   Add to wish list
 Available as: (for format`s description click on its name)
Individual Individual ISBN: 978-965-226-353-7  
$24.00
 
 Reg.: $
24.00 per N pages
 
 Price per page: $0.50  all 239 pages 
N
 pages
 Pages  update
Institutional Institutional ISBN: 978-965-226-353-7  
$50.00
 
 Reg.: $
50.00 per N pages
 
hosting service 15% annual fee 55% one-time payment    
Printed Edition   see Bar Ilan University Press    
About this title
This volume traces the history of Hebrew versification from biblical poetry, through ancient Hebrew liturgy, medieval poetry, poetry of the Haskalah, and finally modern Hebrew poetry. After the biblical period, all systems of versification demanded umerical precision, according to standards influenced by literatures of different languages, all of which rejected the freedom of rime characteristic of biblical literature. Barring the odd exception, post-biblical Hebrew poetry did not adopt the complex and free structures of sound and rhythm found in biblical poetry. However, poetry throughout history, unlike Hebrew prose, has been founded on generations of biblical language. This book provides a systematic historical survey of Hebrew poetic meter throughout the ages, including a comprehensive study of Hebrew rime over a span of 1,500 years. The book focuses on an historical analysis. Rime is treated as one of the forms of poetry.The book concludes with a study of the transition from Ashkenaz to Israeli, or ``Sefardic`` pronunciation, demonstrated in the poetry of Uri-Zvi Grinberg.

This volume is an addition to Benjamin Harshav`s rich body of work on the theory of Hebrew literature, published in Israel and abroad.ספר זה מציג ומדגים את השיטות העיקריות של צורות השירה העברית מהשירה התנ``כית, דרך הפיוט העברי הקדום, שירת ימי הביניים, שירת ההשכלה ועד לשירה העברית המודרנית. כל השיטות שלאחר המקרא תבעו דיוק מספרי לפי נורמות שעוצבו בהשפעת ספרויות אחרות, שלא ראו את החופש הריתמי המקראי כאפשרי בימיהן. בכל תקופותיה וצורותיה שלאחר המקרא לא קיבלה השירה העברית, למעט מקרים ספורים, את השיטה המורכבת והחופשית של תבניות הצליל והריתמוס המקראי. אף על פי כן, בלשונה (בניגוד לפרוזה העברית) היא נשענה לאורך הדורות על לשון המקרא.
הספר מביא סקירה שיטתית היסטורית של משקלי השירה העברית לדורותיה וכולל גם מחקר מסכם על נורמות החרוז העברי לשיטותיו מאז המצאתו לפני כאלף וחמש מאות שנה ועד ימינו. עיקרו של הספר הוא ניתוח היסטורי, והחרוז כלול במערכת הצורות, ואילו המחקר עליו ערוך בסדר ענייני-מורפולוגי. חותם את הספר מחקר על המעבר מן המבטא האשכנזי למבטא הישראלי, ה`ספרדי` לכאורה, ועל לשון המעבר ה`אַשְׁכְּסְפַרָדִית`, שמאפייניה נמסרים כאן על יסוד תיאורה של שירת אורי צבי גרינברג. חיבור זה מצטרף אל שורת המחקרים בתאוריה של הספרות העברית מאת בנימין הרשב שראו אור בארץ ובעולם.
About author
Benjamin Harshav בנימין הרשב
Benjamin Harshav is Professor of Comparative Literature, Hebrew Language and Literature, and Slavic Languages and Literature at Yale University. He is a Fellow of the American Academy of Arts and Sciences. Prof. Harshav founded the Tel-Aviv School of Poetics, The Porter Institute for Poetics and Semiotics and the academic jounal: Hasifrut / Literature at Tel-Aviv University. He is the recipient of the EMET Prize and the Koret Award for research on literary theory and Jewish culture. He published critical editions of his translations of Jewish poetry. He wrote three books on Marc Chagall in English and numerous works in Hebrew.


בנימין הרשב הוא פרופסור לספרות משווה, ללשון וספרות עברית וללשונות וספרויות סלביות באוניברסיטת ייל בארה``ב, וחבר האקדמיה האמריקאית לאמנויות ולמדעים. פרופ` הרשב ייסד את המחלקה לתורת הספרות, את מכון פורטר לפואטיקה ולסמיוטיקה ואת כתב העת `הספרות` באוניברסיטת תל-אביב. הוא חתן `פרס אמת` ו`פרס קוֹרֶט` על מחקריו בתאוריה של הספרות ובחקר התרבות היהודית. תרגם משירת יידיש והעמיד מספר חיבורים עם מבואות ביקורתיים לתרגומיו. חיבר שלושה ספרים על מארק שאגאל. ספריו בעברית: ריתמוס הרחבות: הלכה ומעשה בשירתו האקספרסיוניסטית של אצ``ג (תשל``ח), שדה ומסגרת: מסות תיאוריה של ספרות ומשמעות (תש``ס), שירת התחייה העברית א-ב (תש``ס), מניפסטים של מודרניזם (תשס``א,Contents
בפתח הספר

בפתח הספר

; ייצוגי הצלילים בספר 9; תעתיקים ומבטא 10       

סימני משקלים 10       

 

חלק א׃ תולדות הצורות של השירה העברית 13

פרק ראשון׃ ההקשר ההיסטורי 15

פרק שני׃ מקצבי המקרא 26

פרק שלישי׃ התקופה הבתר־מקראית 41

פרק רביעי׃ הפיוט הקלאסי 46

פרק חמישי׃ השירה העברית בספרד 65

פרק שישי׃ השירה העברית באיטליה 86

פרק שביעי׃ תקופת ההשכלה 97

פרק שמיני׃ העת החדשה 105

פרק תשיעי׃ מבט ממעוף הציפור 137

 

חלק ב׃ החרוז העברי תאוריה והיסטוריה 141

פרק ראשון׃ מושגי יסוד 143

פרק שני׃ החרוז "המדויק" בשירה העברית החדשה 149

פרק שלישי׃ החרוז "המודרניסטי" בשירה העברית 162

פרק רביעי׃ החרוז העברי בימי הביניים 167

פרק חמישי׃ החרוז המופסק בפיוט הארץ־ישראלי 180

פרק שישי׃ החרוז והלשון׃ דוגמת המלעיל 188

פרק שביעי׃ תוואי המהלך של החרוז 198

חלק ג׃ נהרות השיר׃ מלשון הקודש לעברית ישראלית בשירתו של א"צ גרינברג 203

הזרימה הריתמית בספר רחובות הנהר 205

 

מראי מקום 227

Related titles
Baruch Kurzweil as a Commentator on Culture   ברוך קורצווייל כפרשן של תרבותBaruch Kurzweil as a Commentator on Culture ברוך קורצווייל כפרשן של תרבות
Bein Halakhah Le-Haskalah   בין הלכה להשכלהBein Halakhah Le-Haskalah בין הלכה להשכלה
Literature as a Moral Laboratory הספרות כמעבדה מוסריתLiterature as a Moral Laboratory הספרות כמעבדה מוסרית
Rechovot Ha-Nahar by Uri Zvi Greenberg רחובות הנהר לאורי צבי גרינברג מחקרים ותעודותRechovot Ha-Nahar by Uri Zvi Greenberg רחובות הנהר לאורי צבי גרינברג מחקרים ותעודות
Studies in Jewish Narrative Ma'aseh Sippur 2 מעשה סיפור כרך בStudies in Jewish Narrative Ma'aseh Sippur 2 מעשה סיפור כרך ב
 
  Special Offer Code  
Enter your Special Offer Code here:
  Search for  

  Our Products  
Browse all »»
ROMAN PALESTINE 200 - 400 MONEY AND PRICES
ON REPENTANCE AND REDEMPTION על התשובה והגאולה
Material Culture in Eretz Israel during the Talmudic Period Vol. II תרבות חומרית בארץ-ישראל בימי התלמוד

If download option is selected, Adobe Acrobat 5.0 or lateris requiredto read our e-books*


*Windows PC, Mac OS9/OSX, and Linux