Bar-Ilan University Press


 View book pages:
 Buy this book:
  Bar Ilan University Press
  
Society Law and Custom in the Land of Israel חברה, משפט ומנהג בישראל בתקופת המקרא ובתרבויות המזרח הקדום

EnglishHebrew
by Meir Malul מאיר מלול

Bibliographic information

TitleSociety Law and Custom in the Land of Israel חברה, משפט ומנהג בישראל בתקופת המקרא ובתרבויות המזרח הקדום
AuthorMeir Malul מאיר מלול
PublisherBar-Ilan University Press
Publication Date2006
Subject Biblical Studies Talmud and Rabbinic Literature
Pages358


Description 

This book deals with legal and social aspects of Ancient Near Eastern cultures, including biblical Eretz Israel. The author`s approach is multidisciplinary and humanistic, focusing on texts as a key to understanding the lives of the people who lived in these ancient cultures, as opposed to the text-oriented approach that analyses the textual source in its own right. בספר זה ארבעה-עשר פרקים הסדורים בשלושה שערים: שער החברה, שער המשפט ושער המנהג. נכללים בו נושאים רבים ומגוונים, כגון משמעותו החברתית של הביטוי "מחזיק בפלך" (שמואל-ב ג, 29); סוגיית תכנון המשפחה ותכנון האוכלוסייה במזרח הקדום; תפקידו ומעמדו של השושבין בטקסי הנישואים במזרח הקדום; מנהגי שבועה, ובמיוחד מנהג השבועה בירך ובנגיעה באברי המין; הטבעת רגלי אסופים בטין לציון איסופם ואימוצם; הביאה ומקומה בחתימת הנישואים בעולם הקדום; וכן דיונים מפורטים במבחר ביטויים ומושגים בעלי מטען משפטי-טכני הפזורים בסיפורת המקראית ובמקורות המזרח הקדום לסוגותיהם. שני היבטים עיקריים לספר זה, ובשניהם יש מן החידוש: היבט התכנים, הבא לידי ביטוי בפרקי הספר, והיבט הגישה והמתודה המיוחדות ששימשו בניתוח המקורות שמהם נידלו תכנים אלה. בתחום התכנים, מעטים הם חוקרי המקרא ותרבויות המזרח הקדום המייחדים תשומת לב רבה כל כך להיבטים משפטיים וחברתיים של תרבויות אלה, ובייחוד לא רבים הם המחקרים שנכתבו עברית בתחומים אלה, ואין בנמצא ספר עברי מקיף בנושאי חברה, משפט ומנהג. אשר על כן, ריכוזם של מחקרים אחדים העוסקים בתחומים אלה בכפיפה אחת תוך יישום הגישה המיוחדת שלהלן, נועד להסב את תשומת לבו של הקורא הישראלי לנושאים אלה ולהעמידו על קיומם במסגרת חקר המקרא ותרבויות המזרח הקדום. אף בהיבט הגישה המיוחדת המיושמת פה מוצעים כיווני מחקר ומחשבה שונים מהמקובל, שרק בשני העשורים האחרונים מתחילים להנץ ציץ ולהוציא פרח במחקר. עיקרם של כיוונים אלה הוא בגישה הומניסטית ומולטי-דיסציפלינרית לחקר התרבויות ששרדו בעדויות כתובות ובלשונות שחלקן מתות זה מאות שנים, ובשאיפה לתפוס תרבויות אלה באופן הוליסטי ובמושגיהן הן. גישה זו קוראת ליישומם של כלי חשיבה וניתוח השאולים מדיסציפלינות מדעיות רבות, ובעיקר מתחום מדעי החברה אנתרופולוגיה וסוציולוגיה.About the Author 

Meir Malul מאיר מלול ---

Prof. Meir Malul has taught in the Bible Department of Haifa University for many years and currently serves as department head. His main specialization is in Ancient Eastern Studies with a special focus on issues pertaining to society and law. He has published three books in English and dozens of articles in varied subjects. פרופ' מאיר מלול מלמד שנים רבות בחוג למקרא באוניברסיטת חיפה, ובימים אלה הוא משמש בו כראש החוג. התמחותו העיקרית היא בתחום לימודי המזרח הקדום, בייחוד בנושאי חברה ומשפט, ובשני העשורים האחרונים הוא מיישם התמחות זו בחקר המקרא ומביאה לידי ביטוי במחקריו ובשיעוריו באוניברסיטה. פרסם שלושה ספרים בשפה האנגלית ועשרות מאמרים בנושאים שונים, וזהו לו ספרו הרביעי לראשונה בעברית.
Contents 

הקדמה

הקדמה

 

מבוא

 

חלק א׃ חברה           

פרק 1׃ קללת דוד את יואב ומשמעותו החברתית של הביטוי מַחֲזִיק בַּפֶּלֶך

פרק 2׃ אסופים ואימוצם במקרא ובתעודות מסופוטמיות

פרק 3׃ תכנון משפחה ותכנון אוכלוסין במזרח הקדום

פרק 4׃ השושבין מעמדו ותפקידו בחברה במזרח הקדום

 

חלק ב׃ משפט           

פרק 5׃ עקבו של יעקב ומעשה עקיבתו׃ ירושה והורשה במקרא

פרק 6׃ הביטויים הִכִּירוּ ווַיִּיטַב בְּעֵינֵיהֶם בפרשת אבל דוד על מות אבנר (שמואל ב ג 36 ) ומטענם הטכני־המשפטי

פרק 7׃ למשמעותו המשפטית של הצירוף יש/אין לאל ידי במקרא

פרק 8׃ נטיעת יתד בקיר במשפט המסופוטמי הקדום׃ פרסום הלכות בציבור

פרק 9׃ 'המסמר שבקיר' סעיף המסמר בצוואות של כוהנות נדיתום במסמכים משפטיים בבליים עתיקים מן העיר סִיפָר

 

חלק ג׃ מנהג           

פרק 10 ׃ 'פחד יצחק' (בראשית לא 53 ,42 ) ומנהג השבועה בירך

פרק 11 ׃ כנף הבגד, החיק והחצֶֹן/חֵצֶן ושימושיהם במחוות סמליות משפטיות במקרא

פרק 12 ׃ דילוג מעל עֱלי עץ כאקט סמלי לוויתור על זכות משפטית בבבל הקדומה

פרק 13 ׃ הטבעת רגלי אסופים בטין ומשמעותה הסמלית של הרגל במשפט הבבלי הקדום

פרק 14 ׃ התרת הסיכה'׃ הביאה ומקומה בטקס הנישואים במזרח הקדום

 

רשימת ספרות

 

רשימת קיצורים

 

מפתחות

נושאים ושמות --    

מילים וביטויים --    

מקורות       

 

רשימת המאמרים שפורסמו בעבר
Other related titles: Bar Ilan University Press

Material Culture in Eretz Israel during the Talmudic Period Vol. II  תרבות חומרית בארץ-ישראל בימי התלמודMaterial Culture in Eretz Israel during the Talmudic Period Vol. II תרבות חומרית בארץ-ישראל בימי התלמוד
Prakmatia - The Marketing System in the Jewish Community in Palestine during the Mishna and Talmud Era  פרקמטיאPrakmatia - The Marketing System in the Jewish Community in Palestine during the Mishna and Talmud Era פרקמטיא
The Jewish Life CycleThe Jewish Life Cycle

 Special Access Code:

 Other related titles:
Material Culture in Eretz Israel during the Talmudic Period Vol. II  תרבות חומרית בארץ-ישראל בימי התלמודMaterial Culture in Eretz Israel during the Talmudic Period Vol. II תרבות חומרית בארץ-ישראל בימי התלמוד
Prakmatia - The Marketing System in the Jewish Community in Palestine during the Mishna and Talmud Era  פרקמטיאPrakmatia - The Marketing System in the Jewish Community in Palestine during the Mishna and Talmud Era פרקמטיא
The Jewish Life CycleThe Jewish Life Cycle

 Already viewed books:
Society Law and Custom in the Land of Israel  חברה, משפט ומנהג בישראל בתקופת המקרא ובתרבויות המזרח הקדוםSociety Law and Custom in the Land of Israel חברה, משפט ומנהג בישראל בתקופת המקרא ובתרבויות המזרח הקדום