A Catalogue of Fragments of Halakhah...

The core of this impressive volume is its catalog of Rabbinica that is accompanied by twelve facsimile pages of representative documents.

עם הספר ספריית בית המדשר לרבנים באמריקה נוסדה כמוזאון הלאומי לספר היהודי ומשמשת היום כמרכז למחקר במדעי היהדות. בין אוצרותיה נמצאים למעלה מעשרת אלפים כבתי- יד עבריים, שלושים אלף ב, שבע מאות כתובות מאוירות, מאה מנילות מאוירות, אוסף של אינקובנולה עבריים ודפוסים i קטעי-~~ יז עבריים מהמאות הטייז- היייח, ושטרות וכרוזים מכל רחבי העולם, ממקומות שבהם ישבו יהודים לדורותיהם. אין צריד לומר כמה יקרה וחשובה היא הספריה - ממימיה העמוקים שואבים חוקרים ותלמידים בכל ענפי מדעי- היהדות. מטרת הספריה היא לאסוף ולשמר את העבר היהודי - כדי לבנות את העתדי היהוד י. בין הפעולות הנעשות כדי להנשים מטרה זו, הספריה עורכת תצונות ומדפיסה קלטונים. דע עתה יצאו לאור שלושה קטלונים של תצונות ושני קטלונים של אוספים של מלחינים של מוזיקה ליטורנית ; קטלונים אחרים בתתחומים מסוימים של הספרות היהודית הם כעת בשלבי ההכנה. הקטלונ הנוכחי של שרדיי הלכה ומדרש מנניזת- קאהיר אבוסף איינ אדלר, הוא הראשון מן השורה המצופה של פירסומים על אוספי הספריה. הקטלונ, עם מפתחותיו, יפתח לראשונה את האוסף, לחפות את שרידי הלכה ומדרש אשר בו, ויאפשר לחוקרים ולתלמידים למצוא את מבוקשם בקלות. תודתנו נתונה לפרופסור נחמן דנצינ שארנן וניהל צוות של חוקרים שמיינו יחדיו את אוסף הנניזה של אדלר, כאחת מפעולות ייהמכון לחקר התלמוד עייש שאול ליברמןיי שליד בית המדרש לרבנים באמריקה. בעבודה זו זוהו אלפי קטעים מספרות ההלכה והמדרש, והם מתוארים בקטלונ שלפנינו. מבער לזה, פרופי דנצינ קיבל על עצמו לערוד את הקטלונ, לכתוב מבוא מקיף ולסדר את המפתחות הנחוצים - בלי מסירותו לא היה קטלונ זה יוצא לאור. בחנינת שנה המאה לרכישת אוסף הנניזה בידי איינ אדלר, אנו שמחים להניש לציבור קטלונ זה. . T he Arthur Rubloff Residuary Trust - הקטלונ נדפס בסיוע קרן רובלוב דייר מאיר רבינוביץ מנהל הספריה

A Catalogue of Fragments of Halakhah and Midrash from the Cairo Genizah


About Book A Catalogue of Fragments of Halakhah and Midrash from the Cairo Genizah

Front Matter Front Cover Title (Hebrew)Copyright Page Dedication Table of ContentPrefaceList of Abbreviations Introduction ???? CataloguePhotoimagesAdler's Collection ???? ???? New Series ???? ???? Boesky, Krengel and Schechter ????? ????? , ????? ????? Back Matter Introduction (English) 1. The Cairo Genizah and its Contents 2. The Discovery of the Genizah3. The E.N. Adler Genizah Collection 4. Rabbinica in the Adler Genizah Collection5. The Importance of Rabbinic Texts in the Genizah6. Genizah Research and the Objectives of the Catalogue7. The Data in the Catalogue 8. The Indices to the CatalogueCopyright Page Title (English) Back Cover
catalogue fragments halakhah midrash from cairo genizah page https publishersrow ebookshuk books jewish hebrew ebooks core this impressive volume catalog rabbinica that accompanied twelve facsimile pages representative documents
eBookshuk Books

A History of the Inquisition of the Middle Ages, in 3 Volumes
Henry Charles Lea s three-volume The History of the Inquisition of the Middle Ages (sold as a set only) is widely regarded by scholars in the field as one of the outstanding works of scholarship on the subject.

The Responsa Literature
An interesting presentation of an extraordinary type of correspondence between communities and foremost Jewish authorities during the past fifteen hundred years by which social, economic and religious problems were discussed and solved.

Literary Studies In The Hebrew Bible Form And Content
This volume focuses on some major issues in biblical research. In the studies collected in this volume, the author aims at highlighting salient literary modes which can be identified the books of the Hebrew Bible.

Judaism and the Origins of Christianity
A massive collection of scholarship of the author who has pioneered new understanding of the Jewish background of early Christianity.

TestBook3
Short Description

Studies in Jewish Education VI: Teaching Jewish Values
The emphasis of this volume is on teaching of Jewish values and the development of the curriculum.

The International Critical Commentary (ICC): Amos and Hosea
The author has taken up in connection with the first two of the immortal Twelve, many questions that concern just as closely the prophetic books. It is especially felt in the Introduction; in fact Harper's introduction to Amos and Hosea is really an introduction to Prophecy as such.

The Goddess Anath
A major contribution to Ugaritic scholarship, The Goddess Anath--Cassuto's work on Canaanite Epics of the Patriarchal Age--is a classic authored by one of the greatest Bible scholars.

Jewish Pioneers and Patriots
In Jewish Pioneers and Patriots, Lee M. Friedman has unearthed an amazing store of fresh information about the connections of the Jews with America from the times even before the Pilgrims landed at Plymouth down to the first World War.

Jerusalem Curiosities
This volume not only seeks to provide pleasurable reading but also enables the reader to grasp Jerusalem's unique role in the history of mankind. Those who read this book will encounter Jerusalem with eyes that see and hearts that understand.

Jews, Pagans and Christians In Conflict
A fresh look at the propaganda wars between Jews and Pagans as well as Christians and Pagans during the first centuries of the common era.

MEDICINE AND MEDICAL ETHICS IN MEDIEVAL AND EARLY MODERN SPAIN


The End of Time
A stunning departure from the polemics and social criticism that have made Horowitz one of our most controversial public intellectuals, The End of Time is a wide ranging, unflinching and lyrical meditation on subjects ranging from what parents inadvertently teach us in their deaths, to the forbidding reality of the cancer ward and the way in which figures like Mohammed Atta use death to become gods of their own mad creation.

Treatise Ta anit of the Babylonian Talmud: Critically Edited and Provided With A Translation and Notes
This book presents the first critical edition of the Talmudic text based on a minute collation of all the existing manuscripts and early editions of the Talmud itself, as well as of the Mishnah, Tosefta, the numerous halakic and haggadic Midrashim, the Yerushalmi, and the so-called Minor Tractates. The text is translated and elucidated for the benefit of a wider circle of readers, who are not in a position to study the original.

Commentary on the New Testament from the Talmud and Hebraica Vol.2
asdf

( )
.

Studies in Hebrew Narrative Art (Scripta Hierosolymitana XXVII)
Each of the twelve articles in this volumes illustrates some state of the development of Hebrew narrative prose: from biblical literature though talmudic-midrashic and medieval eras till modern times.

The Jews of Navarre in the Late Middle Ages. Hispania Judaica, v. 4
Documented depiction of the economic activities of the Jews and their work at the service of the Crown in this Christian kingdom.

The International Critical Commentary (ICC): Isaiah I-XXVII
In religion, as elsewhere, great personalities count first, and it is the privilege of a student of the Book of Isaiah to come face to face with one, if not two, such personalities...

The Jewish Encyclopedia Vol. 12
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the worldmany considered founding fathers of their respective disciplinesthis massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

The Fifty-Third Chapter of Isaiah according to the Jewish interpreters (in 2 vols.)
Collection of printed texts and MSS. by Jewish commentators on the 53rd Chapter of Isaiah, brought together by AD. Nubauer and translated with assistance of S.R.Driver.

Luah Hashanah 5777
A guide to prayers, readings, laws, and customs for the synagogue and for the home

The Cambridge Bible for Schools and Colleges: The Book of Deuteronomy
The force and individuality of this Book; its consistency and distinctiveness from the other documents of the Pentateuch as well as its differences from much of the custom and practice both in early and later Israel, make it stand out.

History of the Jews, Vol. 6: A Memoir of the Author by Dr. Philipp Bloch, A Chronological Table of Jewish History, An Index to the Whole Work, and Four Maps
A condensed reproduction of the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view. The sixth volume contains a memoir of the author by Dr. Philipp Bloch, a chronological table of Jewish history, an index to the whole work, and four maps.

Ah, Assyria... (Scripta Hierosolymitana XXXIII)
Thirty outstanding papers on Assyrian history and its connection and impact on Biblical Israel.

The Goddess Anath
A major contribution to Ugaritic scholarship, The Goddess Anath--Cassuto's work on Canaanite Epics of the Patriarchal Age--is a classic authored by one of the greatest Bible scholars.

The Third Pillar
Through slow and difficult years of impassioned creative effort, the author has summed up, distilled, symbolized the incomparable tragedy of Jewish people into an essentially poetic form that is clear with a great intellectual clarity, as well as majestic with the grandeur of the theme he treats.

Studies in Jewish Education II: Jewish Educational Research in Diaspora
History, trends and problems with the Jewish education in America.

(Torah: the New Russian Translation)
, - , .

The Jewish Encyclopedia Vol. 2
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the worldmany considered founding fathers of their respective disciplinesthis massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

Spain, the Jews, and Franco
The role played by Spain during World War II regarding the Jews has long been a matter of controversy. This volume, first published in Hebrew to wide acclaim seeks to set the record straight. It offers a full and objective account of the rescue of Jewish refugees from Nazi-occupied countries by the Franco regime.

Mystic Tales from the Zohar
A translation of eight of the most interesting narratives found in the Zohar. In addition, the book contains a comprehensive introduction, a glossary, notes, and a bibliography.

Jewish History: An Essay in the Philosophy of History
This essay exhibits in a remarkably striking way the author's art of making all things seem fresh and new, important and attractive. The author attempts, for the first time, a psychologic characterization of Jewish history. He endeavors to demonstrate the inner connection between events, and develop the ideas that underlie them.

Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. 10
The most comprehensive work in its class; includes articles on all religions, ethical systems and movements, religious beliefs and customs, philosophical ideas, moral practices, as well as related subjects in anthropology, mythology, folklore, relevant areas of biology, psychology, economics and sociology.

History of the Jews, Vol. 4: From the Rise of the Kabbala (1270 C.E.) to the Permanent Settlement of the Marranos in Holland (1618 C.E.)
A condensed reproduction of the first comprehensive attempt to write the history of the Jews as the history of a living people and from a Jewish point of view. The fourth volume covers the period from the rise of the Kabbala to the permanent settlement of the Marranos in Holland.

Maimonides
The first of a series of books dealing with Jewish Worthies, this volume presents the biography of, perhaps, the most famous Jewish thinker of the Middle Ages with special regard to the general history of the period at which he lived.

The Responsa Literature
An interesting presentation of an extraordinary type of correspondence between communities and foremost Jewish authorities during the past fifteen hundred years by which social, economic and religious problems were discussed and solved.

The Jewish Encyclopedia Vol. 8
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the worldmany considered founding fathers of their respective disciplinesthis massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

Labor, Crafts and Commerce in Ancient Israel
Extensive collection of anecdotal evidence relating to labor, crafts, and trade as thought of and practiced by Sages of the Second Temple and early exilic period.

The Documentary Hypothesis and the Composition of the Pentateuch: Eight Lectures
Although originally published more then 50 years ago, this little Cassuto's book is still probably the best, most focused attack on Wellhausen's Documentary Hypothesis and a powerful defense of the integrity of the biblical text.

Jews, Arabs, Turks
Select essays on Middle Eastern history dealing with Israel, Egypt and Turkey with a focus on politics and cultural relations of Jews, Arabs, and Turks.

The Jews of Egypt: From Ramses II to Emperor Hadrian
This is the story of the adventures and misadventures of the Jewish people in the land of Egypt shrouded in the mists of biblical history under the Pharaohs; the strange intermezzo of the Jewish mercenary detachment on the island of Elephantine on the upper Nile; the apogee of Jewish culture under the Ptolemies; and, finally, the Jewish community's rapid decline and catastrophic disappearance under Roman rule.

The Jewish Encyclopedia, Index Volume
A monumental work which laid the foundation of Jewish scholarship in America. Written by more then 400 contributors from all over the worldmany considered founding fathers of their respective disciplinesthis massive 12-volume Encyclopedia remains unsurpassed in many areas. Each of its 12 volumes was re-created by craftsmen of Varda Graphics, Inc. to look as close to the original as possible, while allowing the reader to take advantage of the latest computer technology.

Kiddush Ha-Shem: An Epic of 1648
One of the earliest historical novels in modern Yiddish literature, Kiddush ha-Shem is a story of Jewish martyrdom during the Chmelnitsky uprising in mid-17th century Ukraine and Poland.

Studies in Jewish Education VIII: Teaching Classical Rabbinic Texts
THIS VOLUME FOCUSES ON THE PROBLEMS OF TEACHING CLASSICAL RABBINIC TEXTS.

Chapters on Jewish Literature
The twenty-five short chapters on Jewish Literature open with the fall of Jerusalem in the year 70 of the current era, and end with the death of Moses Mendelssohn in 1786. This book has been compiled with the definite aim of providing an elementary manual of Jewish literature both for home and school use.

The Ambivalent American Jew: Politics, Religion, and Family in American Jewish Life
This book depicts the evolution of American Judaism from its European roots illustrating this theme by focusing on special segments of the community and on Jewish political liberalism, the great effort of American Jews to reshape their political environment to minimize the survival-integration tension.

Jewish Contributions to Civilization: An Estimate
Joseph Jacobs was a thinker and writer of unusual breadth and versatility. Among the subjects to which he gave his attention was the comparative distribution of Jewish ability, as the result of researches he had undertaken in association with Sir Francis Galton. The present work was the natural outcome of these studies.

Engendering Judaism: An Inclusive Theology and Ethics
A pioneering work on what it means to engender Jewish tradition, that is, how women s full inclusion can and must transform our understanding and practice of Jewish law, prayer, sexuality, and marriage. It challenges both mainstream Judaism and feminist dogma, and speaks across the movements as well as to Christian theologians and feminists.

Studies in Hebrew Narrative Art (Scripta Hierosolymitana XXVII)
Each of the twelve articles in this volumes illustrates some state of the development of Hebrew narrative prose: from biblical literature though talmudic-midrashic and medieval eras till modern times.